Villa och fritidshus

Flicka och pappa slänger matavfallspåsen i sorteringskärlet. Foto: Wizworks Studios


Det finns tre olika abonnemang för hushållsavfall för dig som har en villa eller ett fritidshus vid körbar väg. De heter Standard, Mini och Dela kärl.


Abonnemang Standard

Abonnemang Standard är vårt grundabonnemang och innebär att du sorterar och lämnar, förutom utsorterat matavfall och restavfall, även dina förpackningar samt tidningar och returpapper hemma i dina två sorteringskärl. 


Information om abonnemang Standard.


Abonnemang Mini

Abonnemang Mini innebär att du har ett sorteringskärl som är utrustat med två fack, det ena för matavfall och det andra för restavfall. Dina förpackningar samt tidningar och returpapper lämnar du i respektive behållare på en återvinningsstation.


Information om abonnemang Mini.


Abonnemang Dela kärl, standard eller mini

Detta abonnemang innebär att du delar kärl med en granne, antingen sorteringskärlen i abonnemang Standard eller sorteringskärlet i abonnemang Mini. Ni får varsin faktura. Två närliggande småhus, fritidshus eller verksamheter kan dela kärl. Kontakta vår kundservice för mer information.


Anmäl att ni vill ha abonnemang Dela kärl.PDF


Abonnemang Central uppsamlingsplats

För dig som har en villa eller ett fritidshus vid en väg som inte är körbar för våra fordon finns abonnemangsalternativet Central uppsamlingsplats.


Information om abonnemang Central uppsamlingsplats.


Du som har ett fritidshus

Avfallsabonnemang för fritidsboende finns för både sommar- och vintersäsong. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad. Du kan även välja helårsabonnemang.


Aktuella priser

Aktuella priser för de olika abonnemangsalternativen.öppnas i nytt fönster


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

OM DU SÄLJER DIN FASTIGHET


När en fastighet ska byta ägare, är det säljarens ansvar att anmäla ägarbytet och lämna uppgifter om vem som ska ta över fastigheten och därmed även abonnemanget för avfallshantering. Kontakta kundservice vid ägarbyte.

BYTE AV ABONNEMANG


Vill du byta abonnemang eller har du frågor kring de olika abonnemangsalternativen kontakta vår kundservice.

 

BEHÖVER DU FLER KÄRL?


För hushåll som har mycket restavfall, exempelvis blöjor, finns det möjlighet att beställa ett extra kärl. Kontakta vår kundservice.