Farligt avfall. Foto: Avfall Sverige

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för oss människor och vår miljö klassas som ”farligt avfall” och ska aldrig läggas i soppåsen för restavfall eller hällas ut i avloppet. Sortera ut sådant som du misstänker är farligt eller skadligt och lämna det på en återvinningscentral. Avfallet tas om hand och förstörs, återvinns eller förvaras på ett sätt så att det inte orsakar skador.


Farligt avfall är olika kemikalier, gifter och andra skadliga ämnen som du inte längre har användning för, exempelvis färger, hårspray, lösningsmedel, bilbatterier, oljor, bekämpningsmedel, batterier och rengöringsmedel.

Så här gör du:

  • Blanda aldrig olika sorters farligt avfall.
  • Lämna gärna avfallet i originalförpackningen eller förpacka det väl.
  • Märk förpackningen tydligt med vad den innehåller, alternativt ”okänt”.

Vi tar inte emot:

Ammunition, fyrverkerier, dynamit och andra explosiva varor. Ta kontakt med polisen.


I DalaAvfalls sorteringsguide kan du se vad som är farligt avfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du är osäker på om produkten är farlig eller inte – ta det säkra före det osäkra och lämna in den till en återvinningscentral.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90