Avfall och återvinning

Kund lämnar grejer på mobila återvinningscentralen. Foto: Wizworks Studios


WBAB hämtar ditt sorterade hushållsavfall och ser till så att det tas om hand på bästa sätt. I Ludvika kommun kör vi i egen regi och i Smedjebackens kommun anlitar vi för närvarande en entreprenör.


Vi ansvarar också för slamtömning av enskilda avlopp. Denna del utförs av en entreprenör på uppdrag av oss.


Återvinningscentraler

Våra återvinningscentraler, Björnhyttan och Fredriksberg i Ludvika kommun samt Nytäppans återvinningscentral och Nors återvinningscentral i Smedjebackens kommun, bemannas av vår egen personal. Här lämnar du som privatperson bland annat grovavfall, elavfall, farligt avfall och begagnade grejer till återbruk.


Björnhyttans återvinningscentral

Fredriksbergs återvinningscentral

Nors återvinningscentral

Nytäppans återvinningscentral


Återvinningsstationerna är FTI:s ansvar

De obemannade återvinningsstationerna, där du lämnar förpackningar av mjuk- och hårdplast, metall, ofärgat och färgat glas, papper samt tidningar och returpapper, ansvarar vi däremot inte för. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (förkortat FTI) som sköter dessa.


Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Alltid kunden och miljön i fokus

För oss är det angeläget att avfallshanteringen fungerar smidigt för dig som kund. Dessutom står miljön i fokus oavsett om det handlar om insamling eller behandling av avfall.


Det bästa för miljön är förstås att se till att det blir så lite avfall som
möjligt. Vi kan alla bidra med att minska avfallsmängderna genom att t.ex. handla smart och hållbart. Välja varor med lång livslängd och bra material. Lämna kasserade saker till återanvändning och sortera avfallet och lämna det till återvinning.


Tack för din insats!

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90