När hämtar vi ditt avfall?

För dig som bor i Ludvika kommun

Abonnemang Standard och Dela kärl, standard

Kärl 2 med utsorterat matavfall, restavfall, förpackningar av färgat glas samt tidningar och returpapper tömmer vi varannan vecka.

Kärl 1 med utsorterade förpackningar av metall, ofärgat glas, plast och papper tömmer vi var fjärde vecka.

Abonnemang Mini och Dela kärl, mini

Vi tömmer ditt kärl med utsorterat matavfall och restavfall varannan vecka.


Här kan du se när vi hämtar ditt avfall nästa gång. Skriv din adress i sökfältet. Obs! Sökfunktionen är tillfälligt ur funktion.


Sammanställning med alla kommande tömningar i år

Klicka på "Ladda ner" om du vill ha en pdf-fil med årets tömningar. Tänk på att pdf-filen kan bli inaktuell. Vi rekommenderar att du går in regelbundet och kontrollerar dina hämtningsdagar för att inte missa eventuella förändringar.

Säsongshämtning

För den som har har säsongshämtning av avfall, exempelvis du som har ett fritidshus, står det antingen "sommar" eller "vinter" beroende på vilken period du har avfallshämtning.

Slam

Har du slamtömning kommer även det upp när du söker på din adress. Du får information om vilken månad du har slamtömning men inte vilken period, det vill säga om vi kommer den första eller den andra delen av månaden.

Central uppsamlingsplats

Du kan inte söka på tömningsdag om du har abonnemang Central uppsamlingsplats.


Här finns mer information om avfallshanteringen i Ludvika.

Råd och tips om avfallshämtningen.


För dig som bor i Smedjebackens kommun

Villor

Det bruna kärlet för matavfall tömmer vi varannan vecka. Det gröna kärlet för restavfall kan du få tömt varannan vecka, var fjärde vecka eller fyra gånger per år.

 

Mer information om avfallshanteringen i Smedjebacken.

Råd och tips om avfallshämtningen.


Vill du veta mer?

Har frågor om din hämtningsdag, alternativt dina hämtningsdagar, eller har du funderingar kring hämtning vid flerbostadshus, fritidshus eller verksamheter? Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90