När hämtar vi ditt avfall?

För dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun

Vi inför ett nytt insamlingssystem under maj och juni 2024 för dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun. Du kommer att få två nya sorteringskärl och vi kommer att hämta ditt avfall på nya hämtningsdagar.


Du som har fått nya sorteringskärl

Du kan nu se dina nya hämtningsdagar för kärl 1 och kärl 2 genom att skriva in din adress i sökfältet lite längre ner på sidan. Just nu ser du också den tidigare avfallshämtningen (för restavfall och matavfall). Denna information syns bara tillfälligt och kommer att försvinna den 1 juli.

 

Du som ännu inte har fått nya sorteringskärl

Du kan se din hämtningsdag för restavfall (gröna kärlet) och matavfall (bruna kärlet) genom att skriva in din adress i sökfältet lite längre ner på sidan. Du kan däremot ännu inte se vilka dina nya hämtningsdagar blir. Det är först när du har fått de nya sorteringskärlen som du kan se dina nya hämtningsdagar.

 

Se dina hämtningdagar

Här kan du se när vi hämtar ditt avfall nästa gång. Skriv din adress i sökfältet. Från maj till och med den 30 juni kan det se lite rörigt ut. Det beror på att vi successivt går över till det nya insamlingssystemet.

 

Mer information om den nya avfallshanteringen i Smedjebacken.

Råd och tips om avfallshämtningen.

 

För dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Ludvika kommun

Här kan du se när vi hämtar ditt avfall nästa gång. Skriv din adress i sökfältet.


Sammanställning med alla kommande tömningar i år

Klicka på "Ladda ner" om du vill ha en pdf-fil med årets tömningar. Tänk på att pdf-filen kan bli inaktuell. Vi rekommenderar att du går in regelbundet och kontrollerar dina hämtningsdagar för att inte missa eventuella förändringar.

Säsongshämtning

För den som har har säsongshämtning av avfall, exempelvis du som har ett fritidshus, står det antingen "sommar" eller "vinter" beroende på vilken period du har avfallshämtning.

Slam

Har du slamtömning kommer även det upp när du söker på din adress. Du får information om vilken månad du har slamtömning men inte vilken period, det vill säga om vi kommer den första eller den andra delen av månaden.

Central uppsamlingsplats

Du kan inte söka på tömningsdag om du har abonnemang Central uppsamlingsplats.


Här finns mer information om avfallshanteringen i Ludvika.

Råd och tips om avfallshämtningen.


KUNDSERVICE

0240-309 90