Blanketter

Här finns blanketter för våra tjänster inom avfall och återvinning, vatten och avlopp.


Skriv ut, underteckna och skicka blanketten med vanlig post till WBAB, Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken. Om du inte har någon skrivare kan du beställa blanketten från oss så skickar vi hem den till dig. Det går även bra att skanna in den underskrivna blanketten och skicka den via e-post.


Saknar du någon blankett? Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.


För dig som bor i Ludvika kommun

Ägarbyte

Ska du sälja din fastighet och säga upp ditt abonnemang? Anmäl ägarbytet till oss minst en månad före köpet träder i kraft.

Anmälan om ägarbyte Pdf, 184.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Dela kärl

Två närliggande villor, fritidshus eller verksamheter kan ha abonnemangsalternativet ”Dela kärl”. Du och din granne betalar varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften.

Blankett – Dela kärl för dig som bor i Ludvika kommun Pdf, 164.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillfälligt uppehåll i avfallshämtning

Om du inte vistas i din permanentbostad under en sammanhängande period av minst fyra månader kan du få tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen. För fritidshus gäller att du inte vistas i det under hela din hämtningssäsong.

Blankett för tillfälligt uppehåll i avfallshämtning för dig som bor i villa eller har ett fritidshus Pdf, 136.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Om du har ett företag och inte bedriver någon verksamhet under en sammanhängande period av minst fyra månader eller har en säsongsverksamhet kan du också få tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen.

Blankett för tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen för dig som har en verksamhet Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan vid källaröversvämning

Om din källare har svämmat över och egendom tillhörande dig har skadats till följd av vårdslöshet orsakat av WBAB, ska du förutom att anmäla detta till ditt försäkringsbolag även skicka in en anmälan till oss.

Blankett anmälan om skada vid källaröversvämning Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Söker du någon annan blankett?

En del ärenden som gäller avfall och återvinning handläggs av Ludvika kommun.

E-tjänster och blanketter på Ludvika kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För dig som bor i Smedjebackens kommun

Ägarbyte

Ska du sälja din fastighet och säga upp ditt abonnemang? Anmäl ägarbytet till oss minst en månad före köpet träder i kraft.

Anmälan om ägarbyte Pdf, 184.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Dela kärl

Upp till fyra stycken närliggande fastigheter för permanentboende eller fritidshus helår kan dela abonnemang för både restavfall och matavfall. För fritidshusboende under sommarperioden kan upp till sex närliggande fastigheter dela på ett restavfallskärl och fyra fastigheter kan dela på ett matavfallskärl.

Blankett – Dela kärl för dig som bor i Smedjebackens kommun Pdf, 180.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillfälligt uppehåll i avfallshämtning

Om du inte vistas i din permanentbostad under en sammanhängande period av minst fyra månader kan du få tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen.

Blankett för tillfälligt uppehåll i avfallshämtning för dig som bor i villa eller har ett fritidshus Pdf, 136.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Om du har ett företag och inte bedriver någon verksamhet under en sammanhängande period av minst fyra månader eller har en säsongsverksamhet kan du också få tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen.

Blankett för tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen för dig som har en verksamhet Pdf, 127.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Anmälan vid källarövervämning

Om din källare har svämmat över och egendom tillhörande dig har skadats till följd av vårdslöshet orsakat av WBAB, ska du förutom att anmäla detta till ditt försäkringsbolag även skicka in en anmälan till oss.

Blankett anmälan om skada vid källaröversvämning Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Söker du någon annan blankett?

En del ärenden som gäller avfall och återvinning handläggs av Smedjebackens kommun.

E-tjänster och blanketter på Smedjebackens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90