Blanketter

Här finns blanketter för våra tjänster inom avfall och återvinning, vatten och avlopp.


Skriv ut, underteckna och skicka blanketten med vanlig post till WBAB, Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken. Om du inte har någon skrivare kan du beställa blanketten från oss. Det går även bra att skanna in den underskrivna blanketten och skicka den via e-post.


Saknar du någon blankett? Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.


För dig som bor i Ludvika kommun

Ägarbyte

Ska du sälja din fastighet och säga upp ditt abonnemang? Anmäl ägarbytet till oss minst en månad före köpet träder i kraft.

Anmälan om ägarbyte Pdf, 71.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Dela kärl

Två närliggande villor, fritidshus eller verksamheter kan ha abonnemangsalternativet ”Dela kärl”. Du och din granne betalar varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften.

Ansökan – Dela kärl för dig som bor i Ludvika kommun Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.


Tillfälligt uppehåll i avfallshämtning

Om du inte vistas i din permanentbostad under en sammanhängande period av minst fyra månader kan du få tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen. För fritidshus gäller att du inte vistas i det under hela din hämtningssäsong.

Blankett för tillfälligt uppehåll i avfallshämtning Pdf, 193.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Söker du någon annan blankett?

En del ärenden som gäller avfall och återvinning handläggs av Ludvika kommun.

E-tjänster och blanketter på Ludvika kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För dig som bor i Smedjebackens kommun

Ägarbyte

Ska du sälja din fastighet och säga upp ditt abonnemang? Anmäl ägarbytet till oss minst en månad före köpet träder i kraft.

Anmälan om ägarbyte Pdf, 71.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Dela kärl

Två närliggande villor, fritidshus eller verksamheter kan dela på abonnemanget för både restavfallskärlet och matavfallskärlet. Du och din granne betalar varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften.

Ansökan om delat kärl för dig som bor i Smedjebackens kommun Pdf, 134.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Anslutning till kommunalt vatten- eller avloppsnät

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet ska du göra en ansökan om detta.

Ansökan om anslutning till vatten och avlopp Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Om du inte använder din fastighet under en längre period kan du söka uppehåll från hämtning av mat- och restavfall i max 1 år.

Ansökan om uppehåll från hämtning av mat- och restavfall Pdf, 317.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Dispensansökan om installation av matavfallskvarn

Matavfall får omhändertas i avfallskvarn under förutsättning att den är ansluten till en separat tank för att därefter kunna återvinnas. Ansökan om installation av matavfallskvarn ska ske skriftligt till oss.

Dispensansökan matavfallskvarn Pdf, 68.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan vid källarövervämning

Om din källare har svämmat över och egendom tillhörande dig har skadats till följd av vårdslöshet orsakat av WBAB, ska du förutom att anmäla detta till ditt försäkringsbolag även skicka in en anmälan till oss.

Anmälan från fastighetsägare vid källaröversvämning Pdf, 70.2 kB, öppnas i nytt fönster.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90