Avfallshämtning

Insamlingspersonal tömmer sorteringskärl. Foto: Wizworks Studios.


Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till så att vi kan hämta ditt avfall. Du väljer själv var du placerar dina kärl eller ditt kärl mellan tömningsdagarna, men inför tömning ber vi dig tänka på några saker för att avfallshämtningen ska fungera bra.

På hämtningsdagen gäller följande

  • Ställ fram kärlet eller kärlen som ska tömmas senast klockan 6 på morgonen.
  • Placera kärlet eller kärlen vid tomtgränsen eller i anslutning
    till hämtningsvägen.
  • Kärlet eller kärlen ska stå på en hårdgjord yta.
  • Lägg inte mer avfall i kärlet än att locket går att stänga.
  • Se till att vägen till ditt kärl inte är blockerat av några hinder.
  • Har kärlets lock ett låsvred, se i så fall till att det är låst.

Avfallshämtning i samband med helgdagar

Ställ ut ditt kärl eller dina kärl som vanligt. Vi hämtar avfallet på ordinarie hämtningsdag, även om det är en afton eller en röd dag, om du inte får information om annat.

Så här sköter du dina kärl eller ditt kärl

Spola ur kärlen eller kärlet när det behövs, om något läckt ut eller om kärlen eller kärlet luktar illa.

Underlätta för avfallshämtarna

På vintern kan du hjälpa oss genom att ta bort snövallar, skotta och sanda vid dina kärl eller ditt kärl. Tänk också på att dra in dina kärl innanför tomtgränsen när du inte har avfallshämtning. Då blir det enklare för de som jobbar med snöröjning och sandupptagning. På sommaren ber vi dig ta bort högt gräs och annan växtlighet runt kärlen eller kärlet.

Insamlingsfordonen kan få problem att ta sig fram vintertid

Under vintern kan halt väglag och dåligt snöröjda vägar göra att insamlingsfordonen får svårt eller att det till och med är omöjligt att ta sig fram och tömma dina sorteringskärl. Här nedan förklarar vi varför.

Insamlingsfordon är tunga

Insamlingsfordon är stora och tunga. De är också mycket längre och bredare än en vanlig personbil. Vid halka kan det vara svårt att få stopp på ett fordon som börjar glida och det blir en säkerhetsrisk att köra dem. Det är alltid vår personal som avgör om det är säkert att köra på en väg eller inte.

Fordonet riskerar att fastna i snön

När det är moddigt, spårigt och dålig plogat måste en "vanlig" bilförare hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte riskera att fastna i snön. Eftersom ett insamlingsfordon måste stanna vid varje kärl hamnar de i den situationen hela tiden och riskerar därmed att ständigt fastna i snön.

Vem ansvarar för att vägen är körbar?

Det är viktigt att vägen inte bara är plogad utan också sandad eller saltad för att våra tunga insamlingsfordon ska få fäste och kunna ta sig fram. Trafikverket ansvarar för allmänna vägar. Kommunen ansvarar för att snöröja kommunala vägar. På landet är det ofta enskilda vägföreningar eller samfällighetsföreningar som själva ansvarar för att att snöröja sina vägar.

Vad händer om du inte får dina kärl tömda på din hämtningsdag på grund av snö och halka?

Väderomställningar kan komma plötsligt. Om det visar sig omöjligt för våra fordon att ta sig fram på din ordinarie hämtningsdag på grund av väglaget gör vi ett nytt försök inom några dagar. Om ditt kärl inte har blivit tömt på grund av halka eller andra skäl – låt det stå framme. Vi tömmer det så snart vi kan.


För dig som bor i Ludvika kommun

Kärlen ska vara placerade med handtagen utåt

Med flera fack i sorteringskärlen hålls materialen skilda – hela vägen. Fordonen som tömmer kärlen har olika fack i bilen så att allt hamnar på rätt plats direkt vid tömningen. Vår personal hämtar dina utställda kärl manuellt och drar dem till baksidan av fordonet där de töms. Att dra sorteringskärl är ett tungt arbete. Genom att du ställer dina kärl på rätt sätt underlättar du vår personals arbetsmiljö. Det är därför viktigt att kärlet eller kärlen
står med handtagen ut mot vägen.

Avfallshämtning för dig med fritidshus

Du som har ett fritidshus kan antingen ha avfallshämtning under sommaren eller vintern. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad. Du kan även välja helårsabonnemang.


För dig som bor i Smedjebackens kommun

Kärlen ska vara placerade med handtagen utåt

Vår personal hämtar dina utställda kärl manuellt och drar dem till baksidan av fordonet där de töms. Genom att du ställer dina kärl på rätt sätt underlättar du vår personals arbetsmiljö eftersom det är ett tungt arbete att dra sorteringskärl. På tömningsdagen är det därför viktigt att du ställer kärlen med handtaget och hjulen ut mot vägen.

Avfallshämtning för dig med fritidshus

Om du har sommarhämtning har du avfallshämtning varannan vecka under perioden 1 maj till 1 oktober.


Tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

 

Håll matavfallspåsen så torr som möjligt. Låt blött matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg hushållspapper och servetter i matavfallspåsen. Det absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare. Vik ihop påsen noga så att matavfallet inte ramlar ut.

 

Om möjligt, ställ ut påsen för att frysa till innan du lägger den i kärlet. Sätt en hink ovanpå för att inte locka fåglar eller andra djur.

 

Blir det några påsar kvar efter tömning lossnar de när det tinar och följer med vid nästa tömning.


Tips för att undvika fluglarver och dålig lukt


Placera om möjligt kärlet i skugga.

 

Håll matavfallet så torrt som möjligt. Då luktar det mindre och lockar inte flugorna lika mycket. Det är viktigt att inte fylla påsen med för mycket matavfall och att vara noggrann med att vika ihop den. Detta gör att flugorna inte kommer åt matavfallet och kan lägga sina ägg.

 

För att undvika flugor och dålig lukt kan du passa på att tvätta ur kärlet när det är tömt. Du kan även spraya lite ättika på kanten och botten av kärlet. Det tycker flugorna inte om.