Avfallshämtning

Insamlingspersonal tömmer sorteringskärl. Foto: Wizworks Studios.


Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till så att vi kan hämta ditt avfall. Du väljer själv var du placerar dina kärl eller ditt kärl mellan tömningsdagarna, men inför tömning ber vi dig tänka på några saker för att sophämtningen ska fungera bra.

På hämtningsdagen gäller följande

  • Ställ fram kärlet eller kärlen som ska tömmas senast klockan 6 på morgonen.
  • Placera kärlet eller kärlen vid tomtgränsen eller i anslutning
    till hämtningsvägen.
  • Kärlet eller kärlen ska stå på en hårdgjord yta.
  • Överfyll inte kärlet, locket ska vara stängt.
  • Har kärlets lock ett låsvred, se i så fall till att det är låst.
  • Se till att inget står i vägen för kärlet när det ska tömmas.


Sophämtning i samband med helgdagar

Ställ ut ditt kärl eller dina kärl som vanligt. Vi hämtar avfallet
på ordinarie hämtningsdag, även om det är en afton eller en
röd dag, om du inte får information om annat.


Så här sköter du dina kärl eller ditt kärl

Spola ur kärlen eller kärlet när det behövs, om något läckt ut
eller om kärlen eller kärlet luktar illa.


Underlätta för avfallshämtarna

På vintern kan du hjälpa oss genom att ta bort snövallar,
skotta och sanda vid dina kärl eller ditt kärl. Tänk också på att dra in dina kärl innanför tomtgränsen när du inte har avfallshämtning. Då blir det enklare för de som jobbar med snöröjning och sandupptagning. På sommaren ber vi dig ta bort högt gräs och annan växtlighet runt kärlen eller kärlet.


Ludvika kommun

Kärlen ska vara placerade med handtagen utåt

Med flera fack i sorteringskärlen hålls materialen skilda – hela vägen. Fordonen som tömmer kärlen har olika fack i bilen så att allt hamnar på rätt plats direkt vid tömningen. Vår personal hämtar dina utställda kärl manuellt och drar dem till baksidan av fordonet där de töms. Att dra sorteringskärl är ett tungt arbete. Genom att du ställer dina kärl på rätt sätt underlättar du vår personals arbetsmiljö. Det är därför viktigt att kärlet eller kärlen
står med handtagen ut mot vägen.


Avfallshämtning för dig med fritidshus

Du som har ett fritidshus kan antingen ha avfallshämtning under sommaren eller vintern. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad. Du kan även välja helårsabonnemang.


Smedjebackens kommun

Kärlen ska vara placerade med handtagen inåt

I Smedjebacken hämtar vi matavfall och restavfall med samma fordon. Fordonet är försett med två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Hämtningen är mekaniserad. En griparm lyfter och tömmer kärlet utan att föraren behöver kliva ur förarhytten. På tömningsdagen ställer du kärlen med handtaget och hjulen in mot fastigheten.


Fritt utrymme runt och ovanför kärlen

Tänk även på att det behöver vara minst 50 cm fritt utrymme runt kärlen för att vi ska kunna tömma ditt avfall. Ta bort hängande grenar ovanför kärlen.


Avfallshämtning för dig med fritidshus

Om du har sommarhämtning har du sophämtning varannan vecka

under perioden 1 maj–1 oktober.
Tips för att undvika fluglarver och dålig lukt


Placera om möjligt kärlet i skugga.

 

Håll matavfallet så torrt som möjligt. Då luktar det mindre och lockar inte flugorna lika mycket. Det är viktigt att inte fylla påsen med för mycket matavfall och att vara noggrann med att vika ihop den. Detta gör att flugorna inte kommer åt matavfallet och kan lägga sina ägg.

 

För att undvika flugor och dålig lukt kan du passa på att tvätta ur kärlet när det är tömt. Du kan även spraya lite ättika på kanten och botten av kärlet. Det tycker flugorna inte om.


Tips för att undvika fastfrusna matavfallspåsar

 

Håll matavfallspåsen så torr som möjligt. Låt blött matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg hushållspapper och servetter i matavfallspåsen. Det absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare. Vik ihop påsen noga så att matavfallet inte ramlar ut.

 

Om möjligt, ställ ut påsen för att frysa till innan du lägger den i kärlet. Sätt en hink ovanpå för att inte locka fåglar eller andra djur.

 

Blir det några påsar kvar efter tömning lossnar de när det tinar och följer med vid nästa tömning.