Företag och verksamheter

Avfall som uppkommer i din verksamhet, så kallat verksamhetsavfall, ansvarar du själv för att det tas om hand på ett bra sätt. Du lämnar ditt verksamhetsavfall på någon av våra återvinningscentraler eller anlitar valfri entreprenör för transport av avfallet till en godkänd behandlingsanläggning.

Matavfall och restavfall hämtar WBAB

Har du en verksamhet där det uppstår matavfall och restavfall ska du enligt gällande föreskrifter ha ett abonnemang för detta avfall. Det är vi på WBAB som ansvarar för insamling och omhändertagande av avfallet. Kontakta vår kundservice om du har behov av att öka eller minska tömningsintervallen eller byta kärlstorlek.

Mer information om matavfall för dig som äger eller driver café, restaurang, storkök eller matbutik Öppnas i nytt fönster.


Hantering av fett på företag och i verksamheter Öppnas i nytt fönster.

Lämna avfall på återvinningscentralerna med företagsbiljetter

Som företagare eller verksamhetsutövare är du välkommen till våra återvinningscentraler. Här kan du bekvämt lämna mindre mängder sorterat avfall från ditt företag eller din verksamhet. Vi använder ett system med företagsbiljetter på våra anläggningar. En biljett kostar 190 kronor exklusive moms och gäller för 1 m³ avfall. Kostnaden täcker hantering och behandling av det inlämnade avfallet. Vid besök hos oss får fordon med släp och avfall maximalt väga 3,5 ton.

Företagsbiljetterna kan du använda på alla våra återvinningscentraler. Då vi har ett samarbete med Dala Vatten och Avfall gäller de även i följande kommuner: Vansbro, Gagnef, Leksand och Rättvik.

Öppettider på våra återvinningscentraler

Björnhyttans återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Fredriksbergs återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Nors återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Nytäppans återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Så köper du företagsbiljetter

Företagsbiljetter köper du på någon av våra återvinningscentraler. Det går också bra att beställa dem via vår kundservice. Vi fakturerar dig vid inköp av företagsbiljetter. Du kan även betala på plats med Swish. Belopp att swisha är 237,50 kronor inklusive moms per biljett.

Det här kan du lämna med företagsbiljett

Med företagsbiljett kan du exempelvis lämna gips, träavfall, trädgårdsavfall och restavfall.

Det här kan du lämna kostnadsfritt

Det finns också avfallsslag som är kostnadsfria att lämna. Det gäller wellpapp, metallskrot, förpackningar av ofärgat och färgat glas, metall, papper och plast samt tidningar och returpapper. På Björnhyttans återvinningscentral och Nytäppans
återvinningscentral kan du även lämna saker till återbruk.

Farligt avfall måste kunna spåras

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Olika lagar styr hanteringen av farligt avfall och farligt gods, exempelvis miljöbalken. Det finns också en lagstiftning om spårbarhet för
farligt avfall. Den innebär bland annat att alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets webbplats, naturvårdsverket.se.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Vi tar emot elavfall med avlämnarintyg

Från och med den 2 maj 2022 tar vi endast emot elavfall på våra återvinningscentraler, inget annat farligt avfall från företag och verksamheter. Elavfall är exempelvis tv-apparater, datorer, lysrör, batterier, kylar, frysar och vitvaror. Det är kostnadsfritt att lämna elavfall. Däremot medför lagstiftningen om spårbarhet av
farligt avfall att du behöver ha med ett så kallat avlämnarintyg för ditt elavfall när du ska lämna det på återvinningscentralen. Det är El-Kretsen som utfärdar avlämnarintyg.

Mer information finns på El-Kretsens webbplats el-kretsen.se.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Övrigt farligt avfall hänvisar vi till andra avfallsmottagare

Vi tar inte längre emot annat farligt avfall som exempelvis färgrester, spillolja, kemikalier, bilbatterier, asbest och tryckimpregnerat trä från företag och verksamheter. Har du ett företag eller en verksamhet som ger upphov till denna typ av farligt avfall får du istället kontakta en entreprenör som hanterar detta. Tänk på att det är du som företagare eller verksamhetsutövare som är skyldig att registrera ditt farliga avfall på Naturvårdsverkets webbplats, naturvårdsverket.se.

Om du transporterar det farliga avfallet själv behöver du också ha ett tillstånd eller göra en anmälan till länsstyrelsen. Mängden och vilken typ av avfall det gäller avgör hur du ska agera. Du hittar utförlig information på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats,
länsstyrelsen.se/dalarna.

Länsstyrelsen Dalarnas webbplats, länsstyrelsen.se/dalarna. Länk till annan webbplats.

 

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

Lunchstängt på Björnhyttans avfallsanläggning

 

Björnhyttans avfallsanläggning och
vågen har lunchstängt varje dag mellan kl. 12–13. Det innebär att vi inte kan väga ditt avfall på vågen just då. Vår entreprenör som har hand om avfallsanläggningen har också stängt under lunchen.