Företag och verksamheter

Avfall som uppkommer i din verksamhet, så kallat verksamhetsavfall, ansvarar du själv för att det tas om hand på ett bra sätt. Du anlitar valfri entreprenör för transport av avfallet till en godkänd behandlingsanläggning.


Vi ombesörjer inte heller hämtning av förpackningsmaterial samt returpapper och tidningar från företag och verksamheter idag, då det ligger utanför det kommunala ansvaret för avfallshantering. Vill du få det hämtat får du själv kontakta en entreprenör.


Matavfall och restavfall hämtar WBAB

Har du en verksamhet där det uppstår matavfall och restavfall ska du enligt gällande föreskrifter ha ett abonnemang för detta avfall. Det är vi på WBAB som ansvarar för insamling och omhändertagande av avfallet. Kontakta vår kundservice om du har behov av att öka eller minska tömningsintervallen eller byta kärlstorlek etc.


Lämna avfall på återvinningscentralerna med företagsbiljetter

Som företagare eller verksamhetsutövare är du välkommen till våra återvinningscentraler. Här kan du bekvämt lämna mindre mängder sorterat avfall från företaget eller verksamheten. Vi använder ett system med företagsbiljetter på våra anläggningar. En biljett kostar 190 kronor exklusive moms och gäller för 1 m³ avfall. Kostnaden täcker hantering och behandling av det inlämnade avfallet. Vid besök hos oss får fordon med släp och avfall maximalt väga 3,5 ton.

Företagsbiljetterna kan du använda på alla våra återvinningscentraler. 


Öppettider för respektive återvinningscentral

Björnhyttans återvinningscentral

Fredriksbergs återvinningscentral

Nytäppans återvinningscentral

Nors återvinningscentral


Då vi har ett samarbete med Dala Vatten och Avfall gäller biljetterna även i följande kommuner: Vansbro, Gagnef, Leksand och Rättvik.


Här kan du köpa företagsbiljetter

  • Björnhyttans återvinningscentral och i vågen på återvinningsanläggningen
  • Fredriksbergs återvinningscentral
  • Nytäppans återvinningscentral
  • Nors återvinningscentral


Vi fakturerar kunden vid inköp av företagsbiljetter. Du kan även betala på plats med Swish. Belopp att swisha är 237,50 kronor inklusive moms per biljett. Det går också bra att beställa företagsbiljetter via vår kundservice.


Företagsbiljetten gäller inte för farligt avfall

Har du en verksamhet som ger upphov till farligt avfall kontaktar du en entreprenör som är specialiserad på hantering av farligt avfall. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar det till en godkänd anläggning där avfallet tas om hand på ett säkert sätt.


Exempel på avfall som du kan lämna med företagsbiljett

Restavfall, wellpapp, metallskrot, gips, träavfall, impregnerat virke samt trädgårdsavfall.


Exempel på avfall som du kan lämna utan företagsbiljett

Elavfall, förpackningar av ofärgat och färgat glas, metallförpackningar, pappersförpackningar samt plastförpackningar, tidningar och returpapper.


Dessa avfallsslag omfattas av producentansvar, vilket innebär att du kan lämna dem utan kostnad.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90