Frågor och svar om avfall

Här har vi samlat svar på några frågor om avfall, sortering, återvinning och avfallshämtning.


Papperspåsen för matavfall är speciellt framtagen för att tåla väta, ändå kan fukt tränga igenom. Om du vet att matavfallet kommer vara blött, kan du f­örebygga genom att lägga lite tidningspapper eller en använd servett i botten av påsen.


Matavfallspåsarna finns att hämta på följande platser i Smedjebackens kommun:

Ort

Butik/plats

Smedjebacken

Nytäppans återvinningscentral

Smedjebacken

ICA Supermarket

Smedjebacken

Coop

Söderbärke

ICA Nära Bärkehallen

Söderbärke

Nors återvinningscentral

Ort

Butik/plats

Ludvika

Harnäs klubbstuga

Smedjebacken

Nytäppans återvinningscentral

Smedjebacken

ICA

Smedjebacken

Coop

Söderbärke

ICA

Söderbärke

Nors återvinningscentral

Matavfallspåsarna finns att hämta på följande platser i Ludvika kommun:

Ort

Butik/plats

Ludvika

Björnhyttans återvinningscentral

Ludvika

ICA Kvantum

Ludvika

Stora Coop

Ludvika

Lidl

Ludvika

Willys

Ludvika

Coop Ludvika Gård

Ludvika

Hemköp

Fredriksberg

Coop

Fredriksberg

Fredriksbergs återvinningscentral

Grangärde

ICA Nära

Grängesberg

Coop

Grängesberg

ICA Nära

Sunnansjö

Coop


Tips!

Hämta endast en bunt med matavfallspåsar åt gången. Varje bunt innehåller hela 80 påsar och räcker därför länge.

I anslutning till mataffärernas frukt- och grönsaksavdelningar finns det papperspåsar. De flesta av dessa påsar fungerar bra och är godkända för att även användas till matavfall. Det brukar stå påsen om den kan användas som matavfallspåse.


Men det förekommer också papperspåsar som enbart fungerar som emballage till frukt och grönsaker. Dessa påsar är för tunna för att fungera som matavfallspåse.

Återvinningsstationen är den plats där bara förpackningar och tidningar samt returpapper får lämnas. Återvinningsstationerna är obemannade och finns på flera olika plaser runt om i Ludvika och Smedjebacken. Det är Förpackningsinsamlingen som har hand om återvinningsstationerna.


Hitta din närmaste återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


På de bemannade återvinningscentralerna lämnar du skrymmande avfall så kallat grovavfall, elavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall med mera. Det är WBAB som har hand om

återvinningscentralerna i Ludvika och Smedjebackens kommuner.


Återvinningscentraler

Det är Förpackningsinsamlingen (förkortat FTI) som sköter återvinningsstationerna där du lämnar dina sorterade förpackningar och tidningar samt returpapper. De har ansvaret för att behållarna töms regelbundet. De ansvarar även för städningen på stationerna.

Gör en felanmälan till Förpackningsinsamlingen

Du kan antingen göra en felanmälan genom att fylla i ett formulär direkt på Förpackningsinsamlingens webbplats. Du kan även ringa in din anmälan på 020-088 03 11.


Förpackningsinsamlingens formulär för felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Frågor om förpackningsmaterial

På Förpackningsinsamlingens webbplats finns det en hel del information för dig som vill veta mer om hur olika förpackningar ska hanteras och sorteras. Där får du också veta hur olika förpackningar tas om hand och återvinns. Har du frågor kring deras verksamhet kan du också

ringa dem på telefon 08-566 144 00.


Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matolja och fett som hälls i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Häll därför inte detta i diskhon.


Gör så här istället:

 • Torka ur stekpannan med hushållspapper och lägg det i påsen för matavfall.
 • Mindre mängder matolja, till exempel oljan från burken med inlagd fetaost, häller du i en plastflaska eller plastburk och lägger i den vanliga soppåsen för restavfall.
 • Större mängder mat- och frityrolja häller du i en flaska och lämnar på en återvinningscentral. Inlämnat fett återvinns. Det bearbetas, förädlas och används i nya produkter som tvålar och ljus.

Ja, du kan lämna både däck på fälg och däck utan fälg på våra återvinningscentraler i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Deponi är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas, till exempel keramik, vissa isoleringsmaterial och porslin. Deponiavfallet är det som återstår efter att allt återvinningsbart har sorterats ut. Det kan vara sammansatta produkter och konstruktioner som inte går att sortera isär, materialslag som inte brinner, material som innehåller ämnen som inte kan eller ska återvinnas. Detta avfall läggs istället på hög.


I och med att vi idag sorterar och materialåtervinner en del avfall samt förbränner och utvinner energi av annat avfall, så har mängden deponi minskat.

Avfallshanteringen i din kommun finansieras genom avfallstaxan utan något stöd från skattemedel. Taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige i din kommun och ska täcka kostnaderna för verksamheten.

 

Aktuella avfallstaxor

Ja! Du kan dela kärl med din granne om ni har samma typ av abonnemang. Kontakta vår kundservice.


Blankett – Ansökan om att dela kärl

Uppehåll i hämtningen kan beviljas om fastigheten inte används för boende under en längre sammanhängande period. Mer information om uppehåll i sophämtningen finns i föreskrifterna om avfallshantering för din kommun.

 

Föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommun Pdf, 259.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Föreskrifter om avfallshantering i Smedjebackens kommun Pdf, 940.6 kB.

 

Blankett – Ansökan om uppehåll från hämtning av hushållsavfall

Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se minst en månad innan du flyttar och tala om att du ska avsluta ditt abonnemang.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för rengöring av kärl. Kärlet kan behöva spolas ur emellanåt. Särskilt på sommaren då avfallsrester kan orsaka dålig lukt. Använd exempelvis trädgårdsslang, borste och såpa. Stå på gräsmattan om det finns möjlighet så rinner vattnet ner i marken.

Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se om ditt kärl har blivit trasigt, så reparerar eller byter vi ut det.

Detta gäller i Ludvika kommun:

 • Ställ fram kärlet eller kärlen som ska tömmas senast klockan 6 på morgonen.
 • Placera kärlet eller kärlen vid tomtgränsen eller i anslutning till hämtningsvägen.
 • Kärlet eller kärlen ska stå på en hårdgjord yta med handtaget utåt mot hämtningsvägen.
 • Överfyll inte kärlet eller kärlen, locken ska vara stängda.
 • Se till att inget står i vägen för kärlet när det ska tömmas.
 • Delar du kärl med en granne? Kom ihåg att på tömningsdagen ska kärlet eller kärlen stå vid den fastighet ni har angett i er ansökan då ni gjorde ert abonnemangsval.


Detta gäller i Smedjebackens kommun:

 • På hämtningsdagen senast klockan 6 ska kärlet stå 0,5-1,6 meter från vägbanan där sopbilen kommer.
 • Kärlet eller kärlen ska stå plant med handtagen ut mot vägen.
 • Du får inte placera soppåsar på eller vid sidan om kärlet.
 • När båda kärlen ska tömmas samtidigt (både restavfall och matavfall) ställs kärlen med cirka 0,5 meters avstånd.
 • Dra tillbaka kärlet efter tömning så att det inte står i vägen för till exempel plogbilen.

Om du inte klarar dig till nästa tömningstillfälle kan du beställa extra tömning mot en avgift. Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

Trädgårdsavfall får du kompostera själv utan att anmäla det till kommunen. Du behöver se till att ingen sanitär olägenhet uppstår på grund av komposten.

Plast tar lång tid på sig att förmultna så om det hamnar plast bland matavfallet stör det behandlingsprocessen. Du kan därför inte använda plastpåsar för matavfallet. Tänk även på att dra av plasten från gurkor och andra grönsaker innan du slänger dem i papperspåsen.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90