Avfallshantering i Ludvika

Ludvikabor i olika åldrar står på Roths Äng med tomma förpackningar, matavfallspåsar och soppåsar med restavfall i händerna. Foto: Wizworks Studios.


Införandet av det nya avfallssystemet med utökad sortering pågår för fullt i kommunen. Det innebär att alla hushåll, företag och verksamheter ska börja sortera ut sitt matavfall istället för att blanda det med restavfallet i den vanliga soppåsen. Vi ska också bli ännu bättre på att sortera ut förpackningar samt tidningar och returpapper. 

Tillsammans blir vi bäst på återvinning!

Att ta hand om avfallet är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig. Du sorterar ditt avfall utifrån vilket material det består av och lägger det på rätt plats. Vi tar sedan hand om avfallet och ser till så att det återvinns. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel. Dina gamla förpackningar återvinns till nya förpackningar. Tidningar och returpapper blir exempelvis nya tidningar och ditt restavfall omvandlas till energi. Tillsammans ser vi till att maximera nyttan av råvaror och energi och samtidigt spara på jordens resurser.

Bra sortering bland villa- och fritidshushållen

Du som bor i villa eller har ett fritidshus sorterar redan. Utöver matavfall hämtar vi även förpackningar, tidningar och returpapper hos merparten av villa- och fritidshushållen. Sorteringen fungerar utmärkt och de allra flesta är mycket duktiga på att sortera. Både det matavfall och de olika förpackningar som vi hittills har samlat in är bra sorterat. Tack för din insats!


Information till dig som bor i en villa eller har ett fritidshus.

På gång med sortering i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Tillsammans med LudvikaHem, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare till flerbostadshus arbetar vi nu med att få igång matavfallssortering hos dig som bor i en lägenhet eller en bostadsrätt.


Information till dig som bor i en lägenhet eller i en bostadsrätt.


Information till dig som äger ett eller flera flerbostadshus eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening.

Varför behöver vi sortera mera?

Ambitionen både i Sverige och inom EU är att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. Det handlar exempelvis om att utveckla en avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser. Ett av våra gemensamma miljömål i Sverige är att minst 50 procent av allt matavfall ska sorteras ut och behandlas biologiskt. För att nå det målet behöver vi alla hjälpas åt. I Ludvika kommun har kommunfullmäktige därför beslutat att alla som bor och verkar i kommunen ska sortera ut sitt matavfall.


MATAVFALL


Varje år slänger vi i Sverige cirka 80 kilo matavfall per person. Hamnar matavfallet i påsen för restavfall går det till förbränning, vilket är slöseri med värdefulla resurser.


VISSTE DU ATT...

 

En vanlig påse för restavfall innehåller i genomsnitt två tredjedelar av sådant som istället skulle kunna återvinnas. Genom att sortera ut matavfallet och mer förpackningsmaterial ökar andelen som återvinns och en mindre andel avfall går till förbränning.

Vanlig soppåse. Foto: Mostphotos