En man lämnar en kasserad bildskärm på återvinningscentralen. Foto: Wizworks Studios

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om flexöppet.


Nej, det behöver du inte! Under de ordinarie öppettiderna är grinden öppen och du kommer in precis som vanligt. Den som däremot vill ha tillgång till Nytäppans återvinningscentral även utanför våra vanliga öppettider (det vill säga under flexöppet) behöver gå en utbildning och använda körkortet för incheckning till anläggningen.

För att kunna använda flexöppet behöver du vara privatperson, folkbokförd i Smedjebackens kommun och har fyllt 18 år. Du behöver dessutom ha registrerat dig för tjänsten flexöppet, genomgått och blivit godkänd i vår utbildning.


Här registrerar du dig för flexöppet och anmäler dig till utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Obs! Under sommarperioden, 24 juni till 18 augusti 2024, gör vi tillfälligt uppehåll med utbildningspassen. Du har därför inte möjlighet att gå utbildningen under den tiden.

 

Tänk på, att tillgången till flexöppet är personlig. Om ni är flera i hushållet som vill använda flexöppet behöver alla registrera sig för flexöppet och genomföra utbildningen.

Nej, i nuläget behöver du vara folkbokförd i Smedjebackens kommun för att få tillgång till flexöppet. Vi tittar på möjligheten att även kunna erbjuda flexöppet på Nytäppans återvinningscentral för den som bor i Ludvika kommun och den som har fritidshus i Smedjebacken eller Ludvika kommuner, men just nu är det inte möjligt av praktiska skäl.

Nej, flexöppet är en kostnadsfri och frivillig tjänst.

Du behöver först registrera dig för tjänsten flexöppet och sedan gå en utbildning.


När du registrerar dig, får du:

 • Ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter.
 • Ge ditt samtycke till att vi gör en registerkontroll i folkbokföringsregistret för att säkerställa
  att du är folkbokförd i Smedjebackens kommun.
 • Godkänna användarvillkoren och därmed ingå avtal med WBAB kopplat till användandet av flexöppet.
 • Anmäla dig till utbildningen för flexöppet.


Utbildningen tar cirka en timme och är utomhus på Nytäppans återvinningscentral. När du sedan har genomgått utbildningen och blivit godkänd får du tillgång till tjänsten flexöppet.

 

Obs! Under sommarperioden, 24 juni till 18 augusti 2024, gör vi tillfälligt uppehåll med utbildningspassen. Du har därför inte möjlighet att gå utbildningen under den tiden.


Här registrerar du dig för flexöppet och anmäler dig till utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, i samband med några av årets större helger är återvinningscentralen stängd även för dig med flexöppet, det gäller:

 • trettondedag jul
 • långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk
 • julafton, juldagen, annandag jul
 • nyårsafton, nyårsdagen.

Ja, vi arbetar för att öppna flexöppet på Björnhyttans återvinningscentral under 2024.

Ja, det kan du. Du får ett så kallat RFID-kort för incheckning efter avslutad utbildning.

Du behöver ha kunskap om vissa praktiska delar. Utbildningen handlar bland annat om hur du tar dig in och ut från Nytäppans återvinningscentral. Dessutom går vi igenom hur du ska sortera ditt avfall, vilka förhållningsregler som du måste följa när du besöker anläggningen och vad du ska göra om olyckan är framme.


För oss blir det här ett sätt att säkerställa att du som besökare har tagit del av vår viktiga information. För dig innebär det att ditt första besök under flexöppet kommer att bli enklare när du vet hur du ska göra.

Du har åtkomst till flexöppet i fem år efter genomförd utbildning. Sedan får du gå en ny utbildning för att ha fortsatt tillgång till flexöppet.

Då har du inte längre möjlighet nyttja tjänsten flexöppet på Nytäppans återvinningscentral.

 • Det är du som har godkänts efter utbildningen som har personlig tillgång till flexöppet. Du får inte låna ut ditt körkort till någon annan person oavsett om det är en familjemedlem eller närstående.
 • Vid in- och utcheckning väntar du till grinden har stängts innan du kör vidare. På så sätt förhindrar du att någon annan åker in på din incheckning.
 • Sortera ditt avfall noggrant och städa efter dig.
 • Om du av misstag råkar lägga något i fel container, kontakta vår kundservice i efterhand.
 • Flexöppet är bara till för privatpersoner och inte företag. Du får därför inte lämna företags- eller verksamhetsavfall under flexöppet.
 • Det är inte tillåtet att ta med sig saker från återvinningscentralen som någon annan har lämnat.
 • Farligt avfall ställer du på anvisad plats.
 • Du får endast lämna farligt avfall som är tydligt uppmärkt med innehåll.
 • Farligt avfall som du inte vet vad det är får du istället ta med dig på våra vanliga öppettider när vår personal är på plats.
 • Följ anvisningarna noggrant som vi går igenom under utbildning­en, annars kan du förlora tillgången till flexöppet. Du får då ansöka om att gå ett nytt utbild­ningspass. Vi bedömer varje enskilt fall separat.
 • Tänk på att tillgången till flexöppet är ett förtroende som vi ger till dig och som innebär frihet under ansvar. Den som missköter sig kan bli fråntagen tillgången till flexöppet.

Vi tar emot det mesta även under flexöppet men det finns några undantag. Det gäller exempelvis vissa sorters farligt avfall.


Eftersom flexöppet endast är till för privatpersoner är det inte tillåtet att lämna företags- eller verksamhetsavfall.


Sedan är det precis som under våra ordinarie öppettider, vi tar inte emot utgångna och överblivna mediciner. Detta avfall lämnar du istället på ett apotek. Det gäller även använda kanyler. Dessa samlar du i en speciell behållare som du får på apoteket.


Ammunition, fyrverkerier, dynamit och andra explosiva varor kan du inte heller lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta polisen om du vill bli av med sådant avfall.

 

Farligt avfall som du kan lämna under flexöppet:

 • oljefilter
 • spillolja
 • glykol
 • gödningsmedel
 • använt saneringsmedel
 • lösningsmedel
 • färg, lack och lim
 • sprayburkar
 • fogskum
 • rengöringsmedel
 • bekämpningsmedel
 • gaständare
 • hygienprodukter, hudvård, hårvård och smink.


Vad du får lämna kan förändras med tiden.

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Det är därför viktigt att allt avfall hamnar på rätt plats så att vi kan ta hand om det på ett säkert och miljöriktigt sätt. Ju bättre du sorterar avfallet desto mer kan vi återvinna.


Några exempel på hur olika avfallsslag tas om hand:

 • Farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt så att det inte skadar miljön.
 • Elavfall innehåller både material som används till nya produkter men också miljöfarliga ämnen som tas om hand.
 • Metall återvinns och blir råvara till nya produkter.
 • Målat trä flisas och eldas i en förbränningsanläggning avsedd för detta avfall. Energin tas tillvara.
 • Rent trä flisas och eldas i en förbränningsanläggning avsedd för detta avfall. Energin tas tillvara.
 • Impregnerat virke eldas i en förbränningsanläggning avsedd för detta avfall. Energin tas tillvara.
 • Isolering tas omhand på ett säkert sätt, men återvinns inte i nuläget.
 • Trädgårdsavfall tas omhand och blir jord.
 • Ris flisas och eldas i en förbränningsanläggning och energin tas tillvara.
 • Förpackningar blir material till nya förpackningar eller produkter.
 • Material som inte kan återvinnas eldas i en förbränningsanläggning och energin tas till vara eller används som konstruktions- och täckmaterial.

Det bästa för miljön är förstås att se till att det blir så lite avfall som möjligt. Vi kan alla bidra med att minska avfallsmängderna genom att exempelvis handla smart och hållbart. Välja varor med lång livslängd och bra material. Ge dina grejer ett längre liv genom att dela, låna, laga eller återbruka dem. På Nytäppans återvinningscentral och Björnhyttans återvinningscentral kan du lämna saker till återbruk.

Det är viktigt att allt avfall som du lämnar är rätt sorterat så att vi i nästa steg kan ta hand om det och återvinna det. Är du det minsta osäker på hur något ska sorteras får du därför ta med dig det hem och istället lämna avfallet när det finns personal på plats.

 

Du kan även ringa till oss i förväg och ta reda på hur avfallet ska sorteras. Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

Om du ska lämna farligt avfall under flexöppet måste det vara tydligt uppmärkt med vad det innehåller. Tuschpenna och märktejp finns i anslutning till utrymmet för farligt avfall. Följ anvisningarna på plats.


Är du osäker på innehållet får du istället ta med dig avfallet på våra vanliga öppettider när det finns personal närvarande.

I anslutning till utrymmet för farligt avfall finns saneringsmedlet Absol. Du använder det om du råkar spilla ut vätska. Strö över Absol på det som du har spillt ut, medlet suger upp spillet. Ta sedan upp det och lägg det i behållaren uppmärkt ”Förorenad absol (använt saneringsmedel)”.


Om du har spillt ut en större mängd vätska informera personalen på plats när återvinningscentralen är bemannad (det vill säga under ordinarie öppettider) och Securitas under övrig tid. Ringa även 112.

Under flexöppet är området kamerabevakat för att förebygga,
förhindra och utreda brott. Men även för att vi ska kunna se när det är dags att tömma containrarna och när vi behöver snöröja på området.

Om du råkar lägga något i fel container, använd ”kroken” för att plocka upp det om det går och lägg sedan i rätt container. Om detta inte är möjligt kontakta vår kundservice i efterhand.

När du använder ditt körkort alternativt RFID-kortet för att komma in så blir du även registrerad i vår databas. Vi behöver registreringen för att systemet ska fungera och för att få statistik. Antalet besök är inte begränsat. Du är välkommen att besöka oss hur många gånger som helst.

Vid tekniska problem med grinden och för att få ut ditt fordon ring Securitas, telefon 010-470 57 43.


Du kan alltid själv ta dig ut från anläggningen via en gånggrind (nödutgång). Den är placerad i anslutning till platsen där du lämnar kyl- och frysskåp. Se skyltning på plats. Gånggrinden är försedd med ett vanligt låsvred.

Om det skulle inträffa en olycka under besöket finns det brandsläckare, brandskåp, ögondusch, första hjälpen och hjärtstartare på anläggningen. Se skyltning på plats.


Om det börjar brinna utgå från konceptet ”Rädda–Varna– Larma–Släck”.

 • Rädda: Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna: Varna alla som hotas av branden.
 • Larma: Larma 112.
 • Släck: Släck branden om du bedömer att du klarar det.

Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt, kan ni göra flera åtgärder samtidigt.


Vid omedelbar fara - lämna ditt fordon och ta dig ut från området via gånggrinden (nödutgång). Larma 112.

Kontakta vår kundservice, telefon 0240-309 90 eller e-post info@wbab.se.

För din och andras säkerhet och trivsel gäller detta på återvinningscentralen:
 • Förbud mot rökning och öppen eld.
 • Vuxna ansvarar för barn och djur som följer med.
 • Ställ ditt fordon så att andra kommer fram.
 • Det är inte tillåtet med tomgångskörning.
 • Följ instruktionerna på skyltarna när du sorterar.
 • Det är inte tillåtet att ta med sig saker härifrån.
 • Städa efter dig om det behövs.

Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

 

Vi är tacksamma för all feedback vi får, stort som smått. Din återkoppling hjälper oss att fortsätta utveckla vår verksamhet och WBAB!

KUNDSERVICE

0240-309 90