Avfallshantering i Smedjebackens kommun

Här får du information om hur avfallshanteringen fungerar i Smedjebacken idag.

Förändringar i avfallshanteringen 2024

Nästa år i maj till juni inför vi ett nytt avfallssystem för dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun. Det nya systemet innebär att du sorterar ut och lämnar, förutom matavfall och restavfall, även förpackningar och tidningar samt returpapper hemma. Du kommer att få två sorteringskärl med plats för allt.

 

Här hittar du mer information om den nya avfallshanteringen.


Matavfall och restavfall

Du lägger restavfall i det gröna kärlet och matavfall lägger du i ditt bruna kärl, om du inte har matavfallskvarn eller egen kompost, då tar du hand om matavfallet själv.


Här får du råd om hur du hanterar och sortera ditt matavfall.


Du som bor i villa kan få det gröna kärlet för restavfall tömt varannan vecka, var fjärde vecka eller fyra gånger per år. Restavfallet transporteras till en godkänd förbränningsanläggning och blir energi.


Det bruna kärlet för matavfall tömmer vi varannan vecka. Matavfallet som du lägger i det bruna kärlet körs till en förbehandlingsanläggning i Borlänge. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.

 

Kompostera hemma

Du får kompostera hemma om du har en godkänd kompost och om komposteringen kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Du ska då göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

 

Anmälan om kompostering i Smedjebackens kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Farligt avfall

Släng inte farligt avfall i den vanliga soppåsen eller häll ut det i avloppet. Avfallet lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.

 

Information om farligt avfall.

 

Återvinningsstationerna – här lämnar du förpackningar och tidningar/returpapper

Förpackningar och tidningar/returpapper lämnar du i respektive behållare på en återvinningsstation.


På webbplatsen sopor.nu kan du söka efter din närmaste återvinningsstation och göra en felanmälan om din återvinningsstation behöver städas eller om en behållare behöver tömmas.

 

Webbplatsen sopor.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Så här sorterar du dina förpackningar.

  

Återvinningscentraler – här lämnar du grovavfall

På våra återvinningscentraler lämnar du kostnadsfritt grovavfall.


Information om återvinningscentralerna.

Hämtning av grovavfall

Kan du inte själv köra ditt grovavfall till återvinningscentralen kan vi hämta det hos dig mot en avgift. Grovavfallet ska vara sorterat och emballerat, packat eller buntat i längder när vi hämtar det. För mer information, kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.


HUSHÅLLSAVFALL


Matavfall är det som blir över när du har lagat mat eller har ätit, till exempel skal från frukt och grönsaker, rester av kött, fisk, skaldjur, bröd, pasta och ris. Kaffesump, kaffefilter, tesump och tepåsar sorteras också som matavfall.  


Matavfall. Foto: WizworksRestavfall är till exempel. blöjor, bindor, tandborstar, kuvert dammsugarpåsar, disktrasor och tops. Alltså det som är kvar när du har sorterat ut matavfall, olika förpackningar, tidningar, returpapper och farligt avfall. 

Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks

VAD ÄR EN FÖRPACKNING?


Som förpackning räknas det material som omsluter och skyddar en vara. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorterar du den efter det material som den består mest av.


SPARA PLATS

Ihopvikt mjölkpaket. Foto: Mostphotos


  • Platta till och vik ihop förpackningarna.
  • Lägg mindre förpackningar i större.
  • Använd komprimeraren för mjuka plastförpackningar.

 

ANNAT AVFALL


Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Det är därför viktigt att allt avfall hamnar på rätt plats så att vi kan ta hand om det på ett säkert och miljöriktigt sätt.


Grovavfall

Läkemedel

Använbara saker

 

Kolla på sorteringsguiden dalaavfall.se om du undrar hur något ska sorteras. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.