Avfallshämtning under vintern

Under vintern kan halt väglag och dåligt snöröjda vägar göra att insamlingsfordonen får svårt eller att det till och med är omöjligt att ta sig fram och tömma dina sorteringskärl.

Insamlingsfordon är tunga

Insamlingsfordon är stora och tunga. De är också mycket längre och bredare än en vanlig personbil. Vid halka kan det vara svårt att få stopp på ett fordon som börjar glida och det blir en säkerhetsrisk att köra dem. Det är alltid vi som avgör om det är säkert för vår personal att köra på en väg eller inte.

Fordonet riskerar att fastna i snön

När det är moddigt, spårigt och dålig plogat måste en "vanlig" bilförare hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte riskera att fastna i snön. Eftersom ett insamlingsfordon måste stanna vid varje kärl hamnar de i den situationen hela tiden och riskerar därmed att ständigt fastna i snön.

 

Trafikverket ansvarar för allmänna vägar. Kommunen ansvarar för att snöröja kommunala vägar. På landet är det ofta enskilda vägföreningar eller samfällighetsföreningar som själva ansvarar för att att snöröja sina vägar.

Väderomställningar kan komma plötsligt. Om det visar sig omöjligt för våra fordon att ta sig fram på din ordinarie hämtningsdag på grund av väglaget gör vi ett nytt försök inom några dagar. Om ditt kärl inte har blivit tömt på grund av halka eller andra skäl – låt det stå framme. Vi tömmer det så snart vi kan.

VÄXEL

0240-309 00


KUNDSERVICE

0240-309 90