Organisation

Vår organisation ser ut så här:

Vatten och avlopp

  • Nät
  • Rening
  • Dricksvatten
  • Va-teamet


Återvinning

  • Återvinningscentraler
  • Insamling
  • Åv-teamet


Administration

  • Kundservice
  • Ekonomi


Kommunikation


Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av:
Sabine Dahlstedt, vd

Patrik Sundberg, ekonomichef
Tommy Norgren, va-chef

Tommy Brolin, va-strateg
Ola Nyström, återvinningschef


Organisationsschema för ledningsgruppen


Styrelse

WBAB:s styrelse består av sju ledamöter, tre från respektive ägarkommun och en arbetstagarrepresentant. Styrelsen är politiskt tillsatt av respektive kommuns kommunfullmäktige.


Ingemar Hellström, ordförande
Ove Boman, Vice ordförande


Leif Pettersson, ledamot
Jan Tholerus, ledamot

Monica Forsgren, ledamot

Sören Finnström, ledamot

Inger Knutsson, arbetstagarrepresentant


Leif Nilsson, lekmannarevisor
Ann-Christin Anderberg, lekmannarevisor

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90