Taxor och avgifter

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om taxorna för avfall samt vatten och avlopp.


Avfallstaxa

Avfallstaxan innehåller information om de olika abonnemang och tilläggstjänster som vi erbjuder samt avgifter för dessa.


I avfallstaxan hittar du även information om aktuella avgifter för slamtömning av enskilt avlopp.


Obs! Taxorna i Avfallstaxa 2019 - Ludvika kommun och Avfallstaxa 2019 med prisbilaga – Ludvika kommun gäller fram till och med att det nya systemet för avfallshantering införs i kommunen; Matavfallsinsamling med möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar och returpapper.

Från och med att det nya avfallssystemet införts gäller taxorna som är angivna nedan i Avfallstaxa 2019 FNI – Ludvika kommun och Avfallstaxa 2019 FNI med prisbilaga – Ludvika kommun.


Avfallstaxa 2019 – Ludvika kommunPDF

Avfallstaxa 2019 med prisbilaga – Ludvika kommunPDF


Avfallstaxa 2019 FNI – Ludvika kommunPDF

Avfallstaxa 2019 FNI med prisbilaga 2019 – Ludvika kommunPDF


Avfallstaxa 2019 – Smedjebackens kommunPDF

Avfallstaxa 2019 med prisbilaga – Smedjebackens kommunPDF


VA-taxa

VA-taxa 2019 – Ludvika kommunPDF

VA-taxa 2019 – Smedjebackens kommunPDF

 

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90