Taxor och avgifter

Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige varje år. I den beskrivs vilka tjänster som erbjuds inom avfallshanteringen. Den innehåller information om abonnemang och tilläggstjänster samt avgifter för dessa.

 

I avfallstaxan hittar du även information om enskilt avlopp och slamtömning.

 

Avfallstaxa

Avfallstaxa 2018 – Ludvika kommunPDF 

Avfallstaxa 2018, prisbilaga – Ludvika kommunPDF

 

Avfallstaxa 2018 – Smedjebackens kommunPDF

Avfallstaxa 2018, prisbilaga – Smedjebackens kommunPDF

 

VA-taxa

VA-taxa 2018 – Ludvika kommunPDF 

VA-taxa 2018 – Smedjebackens kommunPDF

 

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90