Taxor och avgifter

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om taxorna för avfall samt vatten och avlopp.

 

Avfallstaxa

Avfallstaxan innehåller information om de olika abonnemang och tilläggstjänster som vi erbjuder samt avgifter för dessa.

 

I avfallstaxan hittar du även information om aktuella avgifter för slamtömning av enskilt avlopp.

 

Avfallstaxa 2018 – Ludvika kommunPDF 

Avfallstaxa 2018, prisbilaga – Ludvika kommunPDF

 

Avfallstaxa 2018 – Smedjebackens kommunPDF

Avfallstaxa 2018, prisbilaga – Smedjebackens kommunPDF

 

VA-taxa

VA-taxa 2018 – Ludvika kommunPDF 

VA-taxa 2018 – Smedjebackens kommunPDF

 

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90