Vatten och avlopp

I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning. Rent dricksvatten är basen för vår existens och därmed vårt allra viktigaste livsmedel. 

Ludvika

Vi ansvarar för drift och skötsel av fem vattenverk: Östansbo, Grängesberg, Sunnansjö, Nyhammar och Fredriksberg. Varje år levererar dessa vattenverk cirka 3,5 miljoner kubikmeter vatten till vattenledningsnätet.

 

Största leverantören, Östansbo, levererar vatten till centrala Ludvika, Saxdalen, Blötberget, Gonäs, Sörvik, Håksberg, Persbo-Gräsberg samt Harnäs i Smedjebackens kommun. Övriga vattenverk levererar vatten till de orter där de finns.

 

För att ta hand om och rena avloppsvatten, har vi i Ludvika kommun sex reningsverk: Gårlången, Gonäs, Sörvik, Sunnansjö, Grangärde och Fredriksberg. Totalt renar dessa anläggningar närmare 5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år. Vi ansvarar också för underhållet av det allmänna vatten- och avloppsnätet i kommunen. Det handlar om totalt drygt 700 kilometer ledningssystem.


Smedjebacken

Vår uppgift är att producera och till våra kunder leverera ett hälsosamt och gott dricksvatten. Totalt levererar vi 840 miljoner liter dricksvatten per år.

 

I Smedjebackens kommun finns fem vattenverk som hämtar upp grundvatten: Snöån, Söderbärke, Vad, Björsjö och Malingsbo.

 


Vårt ledningsnät består av 20 mil vattenledningar. Vi har 17 mil avloppsledningar och ett 60-tal pumpstationer som ser till att allt förorenat avloppsvatten kommer tillbaka till våra avloppsreningsverk.

Det finns också 5 mil dagvattenledningar som tar hand om regnvatten och dräneringsvatten.


I Smedjebackens kommun har vi fyra avloppsreningsverk: Bylandets avloppsreningsverk i Smedjebacken samt reningsverken i Söderbärke, Vad och Björsjö. Dessutom finns två avloppsinfiltrationer i Malingsbo och Snöån. Rening sker av 1,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år innan det släpps tillbaka till naturen.  Vårt största verk är Bylandets reningsverk där det också finns en anläggning som producerar gas för uppvärmning.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90