Vår hantering av personuppgifter

EU har beslutat om ett regelverk för skydd av personuppgifter. Det kallas dataskyddsförordningen (GDPR) och började gälla den 25 maj 2018. GDPR står för General Data Protection Regulation. Med dataskyddsförordningen har kraven skärpts på hur vi får behandla dina personuppgifter.

Vad är dataskyddsförordningen?

I Sverige fanns sedan tidigare en grundlag, personuppgiftslagen (PuL) som gav ett skydd för varje persons integritet.


Dataskyddsförordningen har ersatt PuL och innebär större rättigheter för dig som kund och samtidigt ett ökat ansvar för oss som hanterar dina personuppgifter. Detta gör vi genom att bland annat ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas och behandlas på ett lagligt sätt.

Så här arbetar vi med dataskyddsförordningen

WBAB värnar om din personliga integritet. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra tjänster åt dig inom områdena vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud och Integritetsskyddsmyndigheten

WBAB:s styrelse är personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvariga för att personuppgifterna behandlas på ett lagligt sätt.


Det finns även ett externt dataskyddsombud som har till uppgift att informera och ge oss råd om vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är den myndighet som har det övergripande ansvaret för att reglerna efterföljs i Sverige.

Vad innebär detta för dig som kund?

Du kan ställa frågor om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dem. En gång per kalen­derår har du rätt att, utan kostnad, få ut ett registerutdrag.

Vill du veta mer?

Har du frågor om vårt arbete med dataskyddsförordningen, vill ha dina uppgifter rättade eller framföra dina åsikter är du välkommen att kontakta vår kundservice, telefon 0240-309 90, e-post info@wbab.se.


Dataskyddsombud hos oss är Christer Granqvist som du kontaktar via e-post dataskyddsombud@wbab.se.

Mer information om dataskyddsförordningen

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ordlista

Personuppgiftsbehandling

Exempelvis adressregister som används vid utskick av fakturor och information.

Personuppgifter

Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet, exempelvis personnummer, namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Personuppgiftsansvarig

WBAB:s styrelse är ansvarig gentemot lagar och förordningar. Personuppgiftsansvarig är inte i detta fall någon tjänsteman eller annan extern person.

Dataskyddsombud

Har till uppgift att se till att vår behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande lagar och regler.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90