För leverantörer

På denna sida finns Information till dig som ska skicka fakturor till oss. Vi, WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, (organisationsnummer 559031-4380) skannar in och automattolkar leverantörsfakturor därför ställs särskilda kvar på fakturans innehåll.

 

Fält på fakturan

För att automattolkningen ska fungera bra ska följande fält finnas på fakturan:

 • OCR/fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum och betalningsvillkor
  (vi godkänner inte betalningsvillkor under 30 dagar)
 • Belopp att betala
 • Momsbelopp
  (Obs! Byggtjänster ska faktureras med omvänd skattskyldighet)
 • Bank- eller plusgironummer
 • Referens:
  I fältet "Er referens” ska en så kallad YX-kod anges. Den som beställer ska upplysa dig om koden, som alltid inleds med YX direkt följt av tre siffror, till exempel YX123. Finns inte fältet ”Er referens” på era fakturor, kan referenskoden anges i anslutning till adressfältet.


Fakturaadress

Du kan skicka fakturor kan via EDI eller e-post.

 

EDI

Organisationsnr: 559031-4380

GLN-nr: 7340109100311

Operatör: Tieto Sverige AB

Fakturatyp: Svefaktura

 

E-post

E-postadress: faktura@wbab.se

 • fakturan bifogas som en fil i formatet PDF eller TIFF
 • endast en faktura i varje fil
 • endast en fil per meddelande
 • fakturaunderlag och bilagor ska skannas in i samma dokument som fakturan
 • flersidiga fakturor ska finnas i en enda bilagd fil
 • löpande text i e-postmeddelandet behandlas inte
 • WBAB:s fakturaadress ska finnas på fakturan, precis som på pappersfakturor som skickas med vanlig post.


Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering, innan betalning kan ske. Dröjsmålsräntor på fakturor vars betalning försenas på grund av att ovanstående uppgifter saknas accepteras inte. Vid ny eller kompletterad faktura flyttar vi förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan, eller till kredittid som framgår av avtal.

 

Orderlösa fakturor

Telefoni och tidningsabonnemang är exempel på fakturor som skickas utan att ha föregåtts av en beställning. Ta kontakt med din kontaktperson på WBAB så får du uppgifter om vilken referenskod som ska anges på fakturan.

 

KUNDSERVICE

0240-309 90