Kvinna och pojke lämnar förpackningar i en behållare på återvinningsstationen. Foto: Avfall Sverige

WBAB har hand om återvinningsstationerna

Från den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna för återvinningsstationerna runt om i landet. I Ludvika och Smedjebackens kommuner är det vi som har ansvaret för städning och skötsel av återvinningsstationerna och för tömning av behållare.

På återvinningsstationen kan du som privatperson lämna dina förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar och returpapper för återvinning. På vissa stationer finns det även behållare för insamling av kläder och skor samt småbatterier. Annat avfall lämnar du istället på en av våra återvinningscentraler.

 

Hjälp oss att hålla rent och snyggt!

Hör gärna av dig om återvinningsstationen är i behov av städning, sandning, snöröjning eller någonting annat eller om vi behöver tömma någon av behållarna. Gå in på webbplatsen sopor.nu och gör din anmälan via ett formulär. Du kan också göra en felanmälan på telefon 0240-309 90. Vi är på gång att sätta upp nya skyltar på alla återvinningsstationer. På dessa skyltar kommer det att finnas en QR-kod som du skanna för att komma direkt till sopor.nu så att det blir lätt att göra en felanmälan.

 

Är du företagare?

Återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningsmaterial. Är du företagare eller har en verksamhet kan du antingen lämna dina förpackningar utan avgift på en av våra bemannade återvinningscentraler eller anlita en entreprenör som hämtar förpackningarna hos dig.

 

Observera att om du ska lämna avfall med producentansvar, som exempelvis förpackningar, på Björnhyttans återvinningscentral eller Nytäppans återvinningscentral måste du komma ihåg att meddela oss i samband med besöket för att undvika att få en faktura.

 

På sikt ska det bli ännu enklare att lämna förpackningsmaterialet

För att minska mängden avfall från förpackningar och öka återvinningen av material har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in, förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Det ska bli enklare och närmare för alla hushåll att lämna sina förpackningar. På så vis blir det lättare att göra rätt, och när avfallet sorteras bättre kommer också återvinningen att öka.

 

I korthet innebär de nya reglerna att kommunerna fick ansvar för insamlingen av förpackningar och även återvinningsstationerna från och med den 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna samla in förpackningarna fastighetsnära. Det betyder att alla hushåll i Sverige kommer att kunna lämna sitt förpackningsmaterial i anslutning till bostaden.

 

För dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Ludvika kommun finns redan systemet med fastighetsnära insamling och i Smedjebackens kommun inför vi det under 2024. Därefter är det dags för införande i flerbostadshusen i båda kommunerna. Till dess att den fastighetsnära insamlingen är införd i anslutning till din bostad, fortsätter du att lämna ditt förpackningsmaterial på närmaste återvinningsstation. När det nya insamlingssystemet av förpackningar är utbyggt hos alla hushåll, kan det bli aktuellt med förändringar för återvinningsstationerna.

 

Information om införandet av fastighetsnära insamling för dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun.

 

Mer information

Om du vill läsa mer, kan du besöka följande webbplatser:

sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Avfall Sverige – avfallsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket – naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges riksdag – riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Frågor och svar

Ja! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning
bidrar till du till att materialen stannar kvar i kretsloppet. Naturens råvaror används igen och massor med energi sparas. Varje förpackning som kommer in i återvinningssystemet bidrar också till utvecklingen av återvinningssystemen, så att ännu fler förpackningar kan bli till nytt material i framtiden.

 

Visste du att papper kan bli nytt papper upp till sju gånger och metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst? Det är därför viktigt att vi sorterar och återvinner förpackningarna istället för att slänga dem i påsen för restavfall.

Sedan 1994 har de företag som tillverkar förpackningar varit ansvariga för både insamling och återvinning. Nu har detta ändrats – företagen har fortfarande ansvaret för att återvinna förpackningarna, men det är kommunernas uppgift att se till att hushållen kan sortera sina förpackningar så att kommunerna kan samla in dem och producenterna i sin tur kan återvinna förpackningarna.

Några fördelar med förändringen:

  • Det förändrade insamlingsansvaret medför flera fördelar, framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030.
  • Fastighetsnära insamling av förpackningar gör det enklare att göra rätt. Erfarenheter från kommuner som redan har fastighetsnära insamling visar att fler förpackningar lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet som det till stor del gör i dag.
  • Kommunerna kan samordna insamlingen av förpackningar med hämtningen av matavfall och restavfall.
  • Förändringen ska också öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Återvinningsstationerna är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden. De är endast avsedda för hushållens sorterade förpackningar. Här lämnar du lämnar dina använda plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar
samt tidningar och returpapper. På många av återvinningsstationerna finns det också behållare för textilier.


Återvinningscentralerna är bemannade*. Vi har fyra återvinningscentraler, Björnhyttan och Fredriksberg i Ludvika kommun och Nytäppan och Nor i Smedjebackens kommun. Här lämnar du bland annat grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall. Privatpersoner kan även lämna farligt avfall. På återvinningscentralen är det möjligt att lämna större emballage som inte går in behållarna på återvinningsstationen.

 

*Nytäppans återvinningscentral erbjuder tjänsten flexöppet för privatpersoner, vilket innebär att du som är folkbokförd i Smedjebackens kommun och har fyllt 18 år kan besöka anläggningen även utanför våra vanliga öppettider när återvinningscentralen är obemannad.

 

Här hittar du mer information om hur flexöppet fungerar.

Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll. De behöver inte vara rengjorda, men gärna ursköljda.

Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkel att ta isär, medan spray-
burkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Låt även korken på metalltuben sitta kvar. Plastkorken förbränns när metallen smälts ner. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera, sorterar du efter det material den består mest av.

Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Se till att sprayflaskor är helt tömda. Packa mindre pappersförpackningar i större,
så tar de mindre plats.