Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om vattenparken. Vi kompletterar med fler frågor och svar efter hand.


Ja, det kan du. Vattenparksbygget pågår på området intill gång- och cykelvägen.

Nej, vattnet i parken har redan blivit behandlat och renat på Bylandets reningsverk som är beläget intill vattenparken.

Nej, vi kommer att utforma parken så att inga kläckningsmiljöer för mygg bildas. Genom kontinuerlig skötsel bevarar vi vattenparken fri från mygg även på sikt. Myggor trivs i stillastående vatten.

Nej, trafiken kommer inte att bli inte påverkad. Bygget pågår på området bredvid vägen.

VÄXEL

0240-309 00


KUNDSERVICE

0240-309 90