Funktionsprovning av brandposter

Räddningstjänsten Dala Mitt funktionsprovar brandposterna i Ludvika kommun. Arbetet kan medföra tillfälligt missfärgat vatten i kranen. I det här skedet gäller det dig som bor i Ludvika tätort. Om du får missfärgat vatten spola i kranarna en stund och undvik att tvätta kläder eller använda diskmaskinen tills vattnet åter är klart.


Arbetet med funktionsprovning och plombering av alla brandposter i kommunen genomförs av Räddningstjänsten Dala Mitt på uppdrag av Ludvika kommun. Funktionsprovningen görs för att skydda vårt dricksvatten samt säkerställa brandvattenförsörjningen vid bränder. Efter provningen kommer brandposten att pluggas igen och förses med en plombering. Uppdraget är omfattande och beräknas pågå under två år. Arbetet utförs områdesvis med början i Ludvika tätort. Det kan därför dröja ett tag innan du eventuellt berörs.


Funktionsprovning i Ludvika tätort under våren

Funktionsprovningen av brandposter genomförs nu i Ludvika tätort.

 

Arbetet påbörjades hösten 2020 men har varit pausat under vintern och även på grund av Covid 19. I början av mars återupptog räddningstjänsten arbetet igen. Funktionsprovningen genomförs förutsatt att vädret är milt. Arbetet pågår fram till slutet av maj månad. Därefter gör räddningstjänsten ett uppehåll över sommaren och fortsätter med funktionsprovningen av brandposterna i höst.


Så går funktionsprovningen till och så påverkas du

Arbetet med att funktionsprova brandposterna pågår dagtid (måndag–fredag klockan 8–16) och i mån av tid hos räddningstjänsten. I samband med provningen kommer flöde och tryck mätas. Det kan innebära att vattentrycket i kranen tillfälligt blir lägre eller högre än normalt i det aktuella området. Det kan också betyda att rost och andra avlagringar lossnar från ledningarna, vilket gör att vattnet blir missfärgat. Det försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta kläder eller använda diskmaskinen innan vattnet åter är klart.


Brandposterna plomberas för att skydda vårt dricksvatten

När en brandpost har funktionsprovats kommer den att förses med en plombering. Detta gör vi för att säkerställa kvaliteten och säkerheten på leveransen av dricksvatten till dig som bor och verkar i Ludvika kommun. Ett annat skäl till att vi genomför dessa åtgärder är att säkra räddningstjänstens behov av brandvattenförsörjning.


Har du synpunkter på det kommunala dricksvattnet?

Kontakta verksamhetsområde miljö och bygg, Ludvika kommun.

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Telefon: 0240-860 00 (kommunens växel).


Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90