Organisation

Vår organisation ser ut så här:

Vatten och avlopp

 • Nät
 • Rening
 • Dricksvatten
 • Vatten- och avloppsteamet

Återvinning

 • Återvinningscentraler
 • Insamling
 • Återvinningsteamet

Administration

 • Kundservice
 • Ekonomi

Kommunikation

 • Kommunikatör
 • Kommunikationsstrateg

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av:
Sabine Dahlstedt, vd

Patrik Sundberg, ekonomichef
Tommy Norgren, vatten- och avloppschef

Therese Johansson, återvinningschef

Styrelse

WBAB:s styrelse består av sju ledamöter, tre från respektive ägarkommun och en arbetstagarrepresentant. Styrelsen är politiskt tillsatt av respektive kommuns kommunfullmäktige.


Ingemar Hellström, ordförande
Ove Boman, vice ordförande


Leif Pettersson, ledamot
Jan Tholerus, ledamot

Monica Forsgren, ledamot

Sören Finnström, ledamot


Leif Nilsson, lekmannarevisor
Ann-Christin Anderberg, lekmannarevisor

 

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90