Frågor och svar om avfall

Papperspåsen för matavfallet blir blöt, vad kan jag göra?

Papperspåsen för matavfall är speciellt framtagen för att tåla väta, ändå kan fukt tränga igenom. Om du vet att matavfallet kommer vara blött, kan du förebygga genom att lägga lite tidningspapper eller en använd servett i botten av påsen.


Var kan jag hämta nya papperspåsar till mitt matavfall?

‌Matavfallspåsarna finns att hämta på följande platser i Smedjebackens kommun:

Ort

Butik/plats

Ludvika

Harnäs klubbstuga

Smedjebacken

Nytäppans återvinningscentral

Smedjebacken

ICA

Smedjebacken

Coop

Söderbärke

ICA

Söderbärke

Nors återvinningscentralMatavfallspåsarna finns att hämta på följande platser i Ludvika kommun:

Ort

Butik/plats

Ludvika

Björnhyttans återvinningscentral

Ludvika

ICA Kvantum

Ludvika

Stora Coop (Lyviksberget)

Ludvika

Lidl

Ludvika

Willys

Ludvika

Coop Konsum (Ludvika Gård)

Ludvika

Hemköp

Ludvika

Dollarstore

Fredriksberg

Coop Nära

Fredriksberg

Återvinningscentralen

Grangärde

ICA Nära

Grängesberg

Coop Konsum

Grängesberg

ICA Nära

Nyhammar

Coop Nära

Sunnansjö

Coop Nära


Tips!

Hämta endast en bunt med matavfallspåsar åt gången. Varje bunt innehåller hela 80 påsar och räcker därför länge.


Kan jag använda papperspåsarna som finns vid frukt- och grönsaksavdelningen i vissa mataffärer?

Ja, de flesta påsar fungerar bra och är godkända för att även användas till matavfall. Det brukar stå på påsen om den kan användas som matavfallspåse.


Men det förekommer också papperspåsar som enbart fungerar som emballage till frukt och grönsaker. Dessa påsar är för tunna för att fungera som matavfallspåse.


Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral?

Återvinningsstationen är den plats där bara förpackningar och tidningar/returpapper får lämnas.


Återvinningsstationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


På våra bemannade återvinningscentraler lämnar du skrymmande avfall så kallat grovavfall, elavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall med mera.


Återvinningscentraler


Det är fullt i behållarna eller nedskräpat vid återvinningsstationen, vad gör jag? 

Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som sköter återvinningsstationerna där du lämnar dina sorterade förpackningar och tidningar samt returpapper. De har ansvaret för att behållarna töms regelbundet och att det är städat på stationerna.


Gör en felanmälan till FTI

Du kan antingen göra en felanmälan genom att fylla i ett formulär direkt på FTI:s webbplats. Det går även bra att ringa och göra en felanmälan via telefon, ring 020-088 03 11.


FTI:s formulär för felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Frågor om förpackningsmaterial

På FTI:s webbplats finns det en hel del information för dig som vill veta mer om hur olika förpackningar ska hanteras och sorteras. Där får du också veta hur olika förpackningar tas om hand och återvinns. Har du frågor kring deras verksamhet kan du också ringa dem på telefon 020-088 03 10.


Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hur hanterar jag matolja och matfett?

Matolja och fett som hälls i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Häll därför inte detta i diskhon.


Gör så här istället:

 • Torka ur stekpannan med hushållspapper och lägg det i påsen för matavfall.
 • Mindre mängder matolja, t.ex. oljan från burken med inlagd fetaost, häller du i en plastflaska eller plastburk och lägger i den vanliga soppåsen för restavfall.
 • Större mängder mat- och frityrolja häller du i en flaska och lämnar på en återvinningscentral. Inlämnat fett återvinns. Det bearbetas, förädlas och används i nya produkter som tvålar och ljus.


Kan jag lämna däck på fälg på återvinningscentralen?

Ja, du kan lämna både däck på fälg och däck utan fälg på våra återvinningscentraler i Ludvika och Smedjebackens kommuner.


Vad är deponi?

Deponi är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas, t.ex. keramik, vissa isoleringsmaterial och porslin. Deponiavfallet är det som återstår efter att allt återvinningsbart har sorterats ut. Det kan vara sammansatta produkter och konstruktioner som inte går att sortera isär, materialslag som inte brinner, material som innehåller ämnen som inte kan eller ska återvinnas. Detta avfall läggs istället på hög. I och med att vi idag sorterar och materialåtervinner en del avfall samt förbränner och utvinner energi av annat avfall, så har mängden deponi minskat.


Varför har vi en avfallstaxa?

Avfallshanteringen i din kommun finansieras genom avfallstaxan utan något stöd från skattemedel. Taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige i din kommun och ska täcka kostnaderna för verksamheten.


Aktuella avfallstaxor


Jag har väldigt lite hushållsavfall, kan jag dela kärl med grannen?

Ja! Du kan dela kärl med din granne om ni har samma typ av abonnemang.


Blankett – Ansökan om att dela kärl


Om du vill byta abonnemang och exempelvis börja dela kärl med en granne, så kontakta vår kundservice.


Kan jag få uppehåll i sophämtningen?

Uppehåll i hämtningen kan beviljas om fastigheten inte används för boende under en längre sammanhängande period. Mer information om uppehåll i sophämtningen finns i föreskrifterna om avfallshantering för din kommun.


Föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommunPDF

Föreskrifter om avfallshantering i Smedjebackens kommunPDF

Blankett – Ansökan om uppehåll från hämtning av hushållsavfall


Jag ska flytta och vill säga upp mitt abonnemang, hur gör jag?

Kontakta vår kundservice, skicka ett mejl till info@wbab.se eller ring 0240-309 90 minst en månad före köpet träder i kraft.


Mitt sopkärl är smutsigt och luktar illa, vad kan jag göra?

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för rengöring av kärl. Kärlet kan behöva spolas ur emellanåt. Särskilt på sommaren då avfallsrester kan orsaka dålig lukt. Använd exempelvis trädgårdsslang, borste och såpa. Stå på gräsmattan om det finns möjlighet så rinner vattnet ner i marken.


Mitt sopkärl blev inte tömt trots att det stod framme och var rätt placerat. Vad gör jag?

Ring vår kundservice på telefon 0240-309 90.Vad gör jag om mitt sopkärl går sönder?

Kontakta vår kundservice om ditt kärl har blivit trasigt, så reparerar eller byter vi ut det. Ring 0240-309 90.


Hur ska kärlet eller kärlen placeras inför tömning?

Detta gäller i Ludvika kommun:

 • Ställ fram kärlet eller kärlen som ska tömmas senast klockan 6 på morgonen.
 • Placera kärlet eller kärlen vid tomtgränsen eller i anslutning till hämtningsvägen.
 • Kärlet eller kärlen ska stå på en hårdgjord yta med handtaget utåt mot hämtningsvägen.
 • Överfyll inte kärlet eller kärlen, locken ska vara stängda.
 • Se till att inget står i vägen för kärlet när det ska tömmas.
 • Delar du kärl med en granne? Kom ihåg att på tömningsdagen ska kärlet eller kärlen stå vid den fastighet ni har angett i er ansökan då ni gjorde ert abonnemangsval.


Detta gäller i Smedjebackens kommun:

 • På hämtningsdagen senast klockan 6 ska kärlet stå 0,5-1,6 meter från vägbanan där sopbilen kommer.
 • Kärlet eller kärlen ska stå plant med öppningen mot vägen.
 • Du får inte placera soppåsar på eller vid sidan om kärlet.
 • När båda kärlen ska tömmas samtidigt (både restavfall och matavfall) ställs kärlen med cirka 0,5 meters avstånd.
 • Dra tillbaka kärlet efter tömning så att det inte står i vägen för t.ex. plogbilen.

 

 

Jag glömde ställa ut sopkärlet i tid, vad gör jag nu?

Om du inte klarar dig till nästa tömningstillfälle kan du beställa extra tömning mot en avgift. Ring kundservice på telefon 0240-309 90.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90