Flicka och kvinna lägger en pappersförpackning i sorteringskärlet. Foto Wizworks Studios

Sortera mera hemma!

Snart börjar vi hämta förpackningar hos dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun. Du kommer att få två sorteringskärl med plats för metallförpackningar, ofärgade och färgade glasförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar och returpapper, matavfall samt restavfall. Motsvarande system finns redan i Ludvika kommun.

 

Startar maj–juni 2024

Vi påbörjar införandet av den nya avfallshanteringen under maj till juni. Till dess fungerar avfallshämtningen som vanligt. I samband med starten kommer du att få utförlig information om hur du sorterar, aktuella tömningsdagar, kärlens placering och mycket mera.

Lämnar du ditt avfall på ett gemensamt hämtställe idag?

Utgångsläget är att alla som kan ha egna kärl ska ha det. Vi har därför gått igenom samtliga platser för att se vilka gemensamma hämtställen som behöver vara kvar och vilka som kan tas bort. Du kommer att få mer information längre fram om hur det blir för dig. Men oavsett var man lämnar sitt avfall kommer sorteringen att vara densamma och alla kärl kommer att vara utformade på samma sätt.

 

Flerbostadshus

Du som bor i ett flerbostadshus i Ludvika kommun eller Smedjebackens kommun kommer också att få sortera och lämna dina förpackningar i nära anslutning till din bostad. Men det dröjer ett tag.

 

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om fastighetsnära insamling av förpackningar och den nya avfallshanteringen. Vi fyller på med fler frågor och svar efter hand. Du är också välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller e-post info@wbab.se.

 

I juni 2022 beslutade den dåvarande regeringen om en ny förordning för förpackningar (Förordning 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Förordningen innebär i korthet att alla kommuner i Sverige från och med den 1 januari 2024 får ansvaret att samla in hushållens förpackningar fastighetsnära. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara införd för alla hushåll.

 

Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har därför beslutat, efter förslag från WBAB, att införa ett nytt avfallssystem med fastighetsnära insamling av förpackningar för dig som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun.

Den innebär att du som bor i ett eget hus eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun kommer att få sortera och lämna förpackningar direkt vid din fastighet. Du kommer att få två sorteringskärl med vardera fyra fack. I kärl 1 sorterar du metallförpackningar, ofärgade glasförpackningar, plastförpackningar och pappersförpackningar. I kärl 2 sorterar du tidningar och returpapper, färgade glasförpackningar, restavfall och matavfall. Motsvarande system finns redan i Ludvika kommun.

Sorteringskärl ett med plats för tidningar och returpapper, färgade glasförpackningar, restavfall och matavfall. Foto: Wizworks Studios
Sorteringskärl två med plats för metallförpackningar, ofärgade glasförpackningar, plastförpackningar och pappersförpackningar. Foto: Wizworks Studios

Ja, för att kunna sortera alla förpackningar behöver du båda sorteringskärlen.

Ja, ditt nuvarande avfallsabonnemang kommer att ersättas med ett nytt.
Dessa abonnemang kommer att finnas:

  • Standard – Du får två stycken flerfackskärl med fyra fack i varje kärl samt en elbox.
  • Central uppsamlingsplats – Du som inte kan ha egna kärl hemma kommer att få lämna ditt avfall tillsammans med andra hushåll på en gemensam plats med sortering i flerfackskärl. (Det som i dag heter gemensamt hämtställe.)

Om du har lite avfall i ditt kärl för restavfall idag, så är du säkert duktig på att sortera ut förpackningsmaterial. Tänk på att du nu också ska lägga alla förpackningar samt tidningar och returpapper i de nya sorteringskärlen, vilket gör att mängden avfall kommer att öka. Känner du ändå att det är för mycket med två sorteringskärl finns möjligheten att dela kärl med en granne. De exakta reglerna för delning av kärl kommer du att få information om längre fram.

Vi har gjort en förstudie och gått igenom samtliga fastigheter som idag tillhör ett gemensamt hämtställe. Detta i syfte att undersöka vilka fastigheter som skulle kunna ha egna kärl och vilka som är i verkligt behov av en gemensam plats. Alla fastighetsägare kommer att få information om vilken abonnemangslösning som gäller för deras fastighet i god tid före övergången till den nya avfallshanteringen.

 

I samband med att vi ställer ut de nya sorteringskärlen blir det också obligatoriskt att sortera ut matavfall.

Du får två 370 liters kärl. Om du vill att kärlen ska stå bredvid varandra behöver uppställningsplatsen vara 180 cm bred och 100 cm djup.


370 liters kärlets mått är följande:
Bredd: 77 cm
Djup: 80 cm
Höjd: 110 cm

Det vet vi inte i nuläget. I anslutning till införandet av det nya insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar kommer en helt ny avfallstaxa. Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun kommer att besluta om den nya taxan under 2024.

Ja, du kommer även i fortsättningen att kunna hemkompostera
om du har en godkänd kompost och har gjort en anmälan till Smedjebackens kommun. Däremot kommer det inte att finnas något särskilt abonnemang för dig som hemkomposterar och du får likadana sorteringskärl som alla andra.

Det kan vi inte svara på i nuläget. Vi har börjat titta på hur vi ska införa fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus. Däremot finns det inga beslut tagna om när det ska ske och hur det kommer att se ut.

 

Alla kommuner tar över ansvaret för insamling av förpackningar från den 1 januari 2024, men det är först 2027 som insamlingen ska vara fastighetsnära hos alla hushåll oberoende var man bor. Fram till att den fastighetsnära insamlingen är införd fortsätter du att lämna förpackningar på närmaste återvinningsstation.

Vi transporterar det insamlade matavfallet till en förbehandlingsanläggning i Borlänge. Där tar man hand om matavfallet från alla Dalarnas kommuner. De maler ner avfallet och blandar det med vatten. Den malda blandningen av
matavfall och vatten, transporteras vidare för rötning och omvandlas till biogas och biogödsel.


Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. När matavfall och annat organiskt avfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt, som används till att gödsla åkrar. På så sätt nyttjar vi matavfallets energi och näringsinnehåll optimalt.


Insamlingsfordon med fyra fack för olika avfallsslag. Foto: WBAB

Nej, inget avfall blandas. Insamlingsfordonet har fyra fack, precis som kärlen.

Både plastpåsar och majsstärkelsepåsar ställer till stora problem i förbehandlingsanläggningen. Om plasten trots allt går igenom förbehandlingen kommer den ändå inte att brytas ned i rötningsprocessen, utan istället hamna på böndernas åkrar. Använd därför bara våra papperspåsar till matavfallet. Dessa påsar fungerar bra och är nedbrytbara. Tänk på att ta bort eventuell plastemballage runt matavfallet. Det hör inte hemma i matavfallspåsen!

Ja, de flesta påsar fungerar bra och är godkända för att även användas till matavfall. Det brukar stå på påsen om den kan användas som matavfallspåse. Det förekommer också papperspåsar som enbart fungerar som emballage till frukt och grönsaker. Dessa påsar är för tunna för att fungera som matavfallspåse.

VÄXEL

0240-309 00


KUNDSERVICE

0240-309 90