Till dig som är företagare: Nytt betalningssystem på Björnhyttans och Nytäppans återvinningscentraler från 1 april 2023

Från och med 1 april 2023 inför vi ett nytt automatiskt och digitalt betalningssystem för dig som lämnar verksamhetsavfall på Björnhyttans och Nytäppans återvinningscentraler. På Fredriksbergs och Nors återvinningscentraler betalar du fortfarande med företagsbiljetter.


Det automatiska betalningssystemet kommer att fungera ungefär som trängselskatten. En kamerasensor läser av ditt fordons registreringsnummer vid inpassering till återvinningscentralen. Besöket faktureras automatiskt i efterhand om du besöker oss i ett fordon som är registrerat på ett företag eller en verksamhet.


Mer information om det automatiska betalningssystemet.