Röd postlåda. Foto: Lina Grandin

Snart kommer vår populära miljökalender!

Helgen den 10–11 december kommer vå populära miljökalender för 2023 att delas ut. Håll utkik i din postlåda!

 

Kalendern innehåller förutom fina bilder inskickade av dig som bor i Ludvika och Smedjebackens kommuner, också en hel del praktisk information om avfall, återvinning, vatten och avlopp.