Bandklippning vid vattenkiosken på Frejgatan. Foto: Smedjebackens kommun

Säg hej till Smedjebackens första vattenkiosk!

Måndagen den 13 november, invigdes Smedjebackens första vattenkiosk. Ordförande i kultur- och samhällsbyggnadsnämnden på Smedjebackens kommun, Monica Forsgren, och ordförande i WBAB:s styrelse, Andreas Boström klippte tillsammans bandet. WBAB:s vd, Jonas Öman, och WBAB:s affärsområdeschef Vatten och avlopp, Andreas Hedblom, hjälpte till.

 

WBAB har i samarbete med Smedjebackens kommun byggt en vattenkiosk som har flera funktioner. Den är placerad på Frejgatan, vid infarten till Bärkehus anläggning, strax före WBAB:s ledningskontor.

 

Vattenkiosken har flera funktioner

Kiosken ska fungera som en tankstation för företag med v­­­erksamheter inom exempelvis bevattning och spolning. Vid vattenkiosken kommer de att kunna fylla på stora mängder så kallat tekniskt vatten snabbt och smidigt. Kiosken är också försedd med ett högkapacitetsuttag för räddningstjänsten där de på ett effektivt sätt kan fylla sina tankbilar.

 

Dessutom kommer privatpersoner att kunna hämta tillfälligt dricksvatten vid exempelvis vattenavbrott. I samarbete med Smedjebackens kommun gör vi det möjligt för husvagns- och husbilsägare att tömma sina avloppstankar och fylla på dricksvatten.

 

Säker hantering för dricksvatten

Utöver den service som vattenkiosken erbjuder, innebär satsningen även att leveransen av dricksvatten blir säkrare. Vi får kontroll på uttagen ur vattenledningsnätet, vilket inte är möjligt när uttag sker från brandposter. Vår förhoppning är att vattenkiosker över tid kommer att kunna ersätta ett antal traditionella brandposter. Vi säkrar även hanteringen och därmed kvaliteten för vårt vatten. Kiosken har backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten.