Medarbetare utför slamtömning. Foto WBAB

Nytt för dig som har slamtömning i Ludvika kommun

Vi vill göra dig som slamkund uppmärksam på en förändring i årets avfallstaxa jämfört med tidigare taxa. I Ludvika kommun ingår slanglängd upp till 20 meter i behandlings- och tömningsavgiften för slam. För längre slanglängd debiterar vi från och med 2023 en tilläggsavgift.


Vi beräknar slangens längd från platsen där fordonet står uppställt till brunnens eller tankens botten. Tillägg för slanglängden är specificerad på fakturan.

Tillägg för slanglängd – aktuella priser

21–30 meter: 100 kronor per tömning (inklusive moms)

31–50 meter: 300 kronor per tömning (inklusive moms)

Över 50 meter: 800 kronor per tömning (inklusive moms)


Här hittar du hela avfallstaxan för 2023.Del av faktura som visar tillägg för slanglängd vid slamtömning.