Nya taxor från 2021

Kommunfullmäktige i Ludvika kommun och Smedjebackens kommun har beslutat att höja avgifterna för vatten och avlopp samt hämtnings- och behandlingsavgifterna för avfall från och med den 1 januari 2021.


Därför behöver vi höja avgiften för vatten och avlopp

Vatten och avlopp är en verksamhet som finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter aktuella förutsättningar. Våra va-anläggningar och ledningar är i stort behov av olika åtgärder för att exempelvis minska antalet vattenläckor och undvika kvalitetsproblem. Vi gör därför många och viktiga insatser, bland annat renoverar vi och bygger ut vatten- och avloppsverken, utför underhåll och utbyggnad av ledningsnätet och byter ut gamla ledningar.


Därför behöver vi höja avgiften för avfallshantering

Avfallshanteringen är helt avgiftsfinansierad, vi tjänar inte pengar på att hämta och hantera ditt avfall, utan kostnaderna för verksamheten täcks via avfallstaxan. Både för Ludvika kommun och Smedjebackens kommun beror avgiftshöjningarna bland annat på höjda behandlingsavgifter, ökade kostnader för transporter för avfall samt höjd förbränningsskatt.


För dig som bor i villa eller har ett fritidshus i Ludvika kommun blir det också dyrare på grund av att regeringen har senarelagt den förordning som skulle ge WBAB kostnadsersättning för insamling av förpackningsmaterial.


Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.


Här kan du se de aktuella avfallstaxorna

Här kan du läsa mer om avfallshöjningen i Ludvika kommun.