Nya priser för vatten, avlopp och avfall i Smedjebackens kommun från 1 januari 2023

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun har beslutat att höja avgiften för vatten och avlopp höjs med 19 procent från 2023. Det motsvarar en höjning på cirka 142 kronor i månaden för ett normalt villahushåll i Smedjebackens kommun.

Kostnaderna för avfallshantering höjs med 21 procent från 1 januari 2023. För ett normalt villahushåll med kärl för matavfall och restavall innebär det en höjning på cirka 76 kronor i månaden. För ett hushåll med kärl för enbart restavfall (med matavfallet i matavfallskvarn eller hemkompost) innebär det en höjning på cirka 46 kronor i månaden.


Vatten, avlopp och avfall är verksamheter som finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Det betyder att kommunen inte tjänar pengar på att hantera det kommunala vattnet och ditt avfall. Avgiftshöjningen är en anpassning till ökade kostnader och aktuella förutsättningar. 

Därför höjs avgifterna för vatten och avlopp

Den främsta anledningen till att va-taxan höjs är ökade energipriser, ökade materialkostnader, högre kostnader för drivmedel samt högre räntekostnader.


– I stort sett allting har stigit i pris för oss vilket gör att vi tvingas höja taxorna, säger Tommy Norgren, före detta va-chef på WBAB.

Därför höjs avgifterna för avfallshanteringen

Den höjda avfallstaxan beror bland annat på högre priser för drivmedel, högre energipriser, högre räntekostnader och dyrare utsläppsrätter.


– Våra kostnader för drivmedel har ökat med 60 procent. Det gör att även fjärrtransporter som vi köper in har ökat i pris. Uppvärmningskostnaderna har ökat i och med högre energipriser och vi har också högre kapitalkostnader på grund av det förändrade ränteläget, säger Therese Johansson, återvinningschef på WBAB.

Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

 

Här kan du läsa de nya taxorna för vatten, avlopp och avfall. Öppnas i nytt fönster.


Frågor och svar om de höjda taxorna

Nej. Avgifterna för hantering av vatten, avlopp och avfall i kommuner som finansieras via taxorna ska varken gå med vinst eller förlust.

Hanteringen av vatten, avlopp och avfall är helt avgiftsfinansierad och det innebär att kostnaderna för verksamheterna måste täckas via taxorna.


De höjda taxorna beror bland annat på högre priser på drivmedel, högre energipriser, högre räntekostnader, ökade materialkostnader och dyrare utsläppsrätter.

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun har beslutat att höja avgiften för vatten och avlopp höjs med 19 procent från 2023. Det motsvarar en höjning på cirka 142 kronor i månaden för ett normalt hushåll i Smedjebackens kommun.


Kostnaderna för avfallshantering höjs med 21 procent från 1 januari 2023. För ett normalt villahushåll med kärl för matavfall och restavall innebär det en höjning på cirka 76 kronor i månaden. För ett hushåll med kärl för enbart restavfall (med matavfallet i matavfallskvarn eller hemkompost) innebär det en höjning på cirka 46 kronor i månaden.

Det är kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun som beslutar om va- och avfallstaxorna.

De nya taxorna gäller från och med den 1 januari 2023.

I Ludvika kommun höjs va-taxan med 12 procent. Det är en lägre höjning än i Smedjebacken. Det beror på att det finns ett överskott att ta av i Ludvika kommun.

I Ludvika kommun höjs avfallstaxan med 11 procent. Det är en lägre höjning än i Smedjebacken. I Ludvika införde vi fastighetsnära insamling 2019. Där sorterar invånarna ut matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar, returpapper, pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar direkt vid sin fastighet i sina sorteringskärl.


Restavfall tas om hand genom förbränning vilket är väldigt dyrt att hantera. Insamlingssystemet i Ludvika innebär att det inte blir så mycket restavfall. När matavfall sorteras ut för sig är det en betydligt lägre behandlingsavgift än om man blandar mat- och restavfall i avfallspåsen. WBAB får dessutom ersättning för förpackningsmaterialet om det också sorteras ut för sig. Allt detta tillsammans gör att vi kan hålla nere höjningen av avfallstaxan mer i Ludvika än i Smedjebacken, trots de ökade kostnaderna för bland annat bränsle och energi.

Regeringen beslutade i juni 2022 om en ny förordning för förpackningar vilken ska börja gälla under 2024. Det kommer att bli kommunernas (därmed WBAB:s) ansvar att samla in hushållens förpackningar. Idag är det producenternas ansvar att samla in förpackningar.


Förordningen innebär att hushållen i Sverige ska sortera och lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt returpapper fastighetsnära, det vill säga i direkt anslutning till sitt boende.

Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har beslutat, efter förslag från WBAB, att införa fastighetsnära insamling av förpackningar under 2024 för dig som bor i en villa eller har ett fritidshus i Smedjebacken.


Läs mer om fastighetsnära insamling i Smedjebacken. Öppnas i nytt fönster.