Nya priser för vatten, avlopp och avfall i Ludvika kommun från 1 januari 2023

Kommunfullmäktige i Ludvika kommun har beslutat att höja avgiften för vatten och avlopp med 12 procent från 2023. Det motsvarar en höjning på cirka 70 kronor i månaden för ett normalt villahushåll i Ludvika.

Kostnaderna för avfallshantering höjs med 11 procent från 1 januari 2023 vilket motsvarar en höjning på cirka 32 kronor i månaden för ett normalt hushåll (med abonnemang Standard).


Vatten, avlopp och avfall är verksamheter som finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Det betyder att kommunen inte tjänar pengar på att hantera det kommunala vattnet och ditt avfall. Avgiftshöjningen är en anpassning till ökade kostnader och aktuella förutsättningar. 

Därför höjs avgifterna för vatten och avlopp

Den främsta anledningen till att va-taxan höjs är ökade energipriser, ökade materialkostnader, högre kostnader för drivmedel samt högre räntekostnader..


– I stort sett allting har stigit i pris även för oss, vilket gör att vi tvingas höja taxorna, säger Tommy Norgren, före detta va-chef på WBAB.

Därför höjs avgifterna för avfall

Den höjda avfallstaxan beror bland annat på högre priser för drivmedel, högre energipriser, högre räntekostnader och dyrare utsläppsrätter.


– Våra kostnader för drivmedel har ökat med 60 procent. Det gör att även fjärrtransporter som vi köper in har ökat i pris. Uppvärmningskostnaderna har ökat i och med högre energipriser och vi har också högre kapitalkostnader på grund av det förändrade ränteläget, säger Therese Johansson, återvinningschef på WBAB.

Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

 

Här kan du läsa de nya taxorna för vatten, avlopp och avfall. Öppnas i nytt fönster.


Nej. Avgifterna för hantering av vatten, avlopp och avfall i kommuner som finansieras via taxorna ska varken gå med vinst eller förlust.

Hanteringen av vatten, avlopp och avfall är helt avgiftsfinansierad och det innebär att kostnaderna för verksamheterna måste täckas via taxorna.


De höjda taxorna beror bland annat på högre priser på drivmedel, högre energipriser, högre räntekostnader, ökade materialkostnader och dyrare utsläppsrätter.

Kommunfullmäktige i Ludvika kommun har beslutat att höja avgiften för vatten och avlopp med 12 procent från 2023. Det motsvarar en höjning på cirka 70 kronor i månaden för ett normalt hushåll i Ludvika.


Kostnaderna för avfallshantering höjs med 11 procent från 1 januari 2023 vilket motsvarar en höjning på cirka 32 kronor i månaden för ett normalt hushåll (med abonnemang Standard).

Det är kommunfullmäktige i Ludvika kommun som beslutar om va- och avfallstaxorna.

De nya taxorna gäller från och med den 1 januari 2023.