Ledningsarbeten i sjön Väsman

Vi bygger nya överföringsledningar för vatten och avlopp i sjön Väsman mellan Gonäs reningsverk och Brittsand. Arbetet beräknas pågå från och med maj till och med juni 2021. I perioder under arbetets gång kommer ledningar att ligga flytande i sjön.


Viktigt!

Vi ber dig vara observant och visa aktsamhet om du vistas i anslutning till arbetsområdet.


Vill du veta mer?

E-post: info@wbab.se


Anders Höglund, platschef på AEB, telefon 0240-40 68 76.
Peter Jansson, VA-projektledare på WBAB, telefon 0240-309 59.


Karta aktuellt arbetsområde för ledningsarbete i sjön Väsman.

Karta över del av sjön Väsman, mellan Gonäs och Brittsand. Röd linje visar aktuellt arbetsområde.