Familj sorterar förpackningar i sina flerfackskärl. Foto: Wizworks Studios

Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar i Smedjebacken

I juni 2022 beslutade Regeringen om en ny förordning för förpackningar. Förordningen innebär i korthet att alla kommuner i Sverige från och med den 1 januari 2024 får ansvaret att samla in hushållens förpackningar fastighetsnära. Idag är det producenternas ansvar att samla in förpackningar. 


Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har därför beslutat, efter förslag från WBAB, att införa ett nytt avfallssystem med fastighetsnära insamling av förpackningar under 2024 för dig som bor i en villa eller har ett fritidshus i Smedjebacken.


Kommunstyrelsen har även tagit beslut om att bevilja WBAB borgen på 30 miljoner kronor för bland annat inköp av sorteringskärl. Förutsättningarna för att du ska få det nya systemet under 2024 är att det inte inträffar några förseningar vad gäller exempelvis leverans av inköpta kärl.

Sortera matavfall och förpackningar direkt vid din fastighet

Det nya avfallssystemet innebär att du som bor i en villa eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun kommer att få två sorteringskärl med vardera fyra fack. I facken sorterar du matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar, returpapper, pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar. Motsvarande system finns redan i Ludvika kommun. Det är en fördel att ha samma typ av avfallssystem i båda kommunerna. På så sätt kan vi bland annat göra insamlingen effektivare.


Du som bor i en villa eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun kommer att få utförlig information när införandet av det nya avfallssystemet närmar sig.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller e-post info@wbab.se.