Funktionsprovning av brandposterna i Ludvika kan ge tillfälligt missfärgat vatten i kranen

Räddningstjänsten Dala Mitt funktionsprovar just nu brandposterna i Ludvika kommun. Till en början gäller det dig som bor i Ludvika tätort. Funktionsprovningen görs för att skydda vårt dricksvatten samt säkerställa brandvattenförsörjningen vid bränder. Arbetet kan medföra tillfälligt missfärgat vatten i kranen. Det försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta kläder eller använda diskmaskinen tills vattnet åter är klart.


Arbetet med funktionsprovning och plombering av alla brandposter i kommunen genomförs av Räddningstjänsten Dala Mitt på uppdrag av Ludvika kommun. Efter provningen kommer brandposten att pluggas igen och förses med en plombering. Uppdraget är omfattande och beräknas pågå under två år. Arbetet kommer att utföras områdesvis med början i Ludvika tätort. Det kan därför dröja ett tag innan du eventuellt berörs.


Funktionsprovning i Ludvika tätort

Funktionsprovningen av brandposter görs till en början i Ludvika tätort. Arbetet påbörjades tidigare i höstas men pausades på grund av covid-19. Arbetet har nu återupptagits och kommer att fortsättat så länge det är snöfritt. Om det blir mycket snö under vintern kommer arbetet att pausas igen och fortsätta våren 2021.

 

Så går funktionsprovningen till och så påverkas du

Arbetet med att funktionsprova brandposterna pågår dagtid (måndag–fredag klockan 8–16) och i mån av tid hos räddningstjänsten. I samband med provningen kommer flöde och tryck mätas. Det kan innebära att vattentrycket i kranen tillfälligt blir lägre eller högre än normalt i det aktuella området. Det kan också betyda att rost och andra avlagringar lossnar från ledningarna, vilket gör att vattnet blir missfärgat. Det försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta kläder eller använda diskmaskinen innan vattnet åter är klart.


Brandposterna plomberas för att skydda vårt dricksvatten

När en brandpost har funktionsprovats kommer den att förses med en plombering. Detta gör vi för att säkerställa kvaliteten och säkerheten på leveransen av dricksvatten till dig som bor och verkar i Ludvika kommun. Ett annat skäl till att vi genomför dessa åtgärder är att säkra räddningstjänstens behov av brandvattenförsörjning.


Har du synpunkter på det kommunala dricksvattnet?

Kontakta verksamhetsområde miljö och bygg, Ludvika kommun.

E-post: miljo.bygg@ludvika.se

Telefon: 0240-860 00 (kommunens växel).


Vill du veta mer?

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.