För närvarande kan vi inte sälja anläggningsjord på våra återvinningscentraler

Som en försiktighetsåtgärd kommer vi att tillfälligt stoppa tillverkningen och försäljningen av anläggningsjord på Björnhyttans, Nytäppans och Nors återvinningscentraler. Detta gör vi eftersom vi har upptäckt invasiva växter i närheten av de slamhögar som vi blandar till anläggningsjord.


Vi vill inte att frön från de invasiva växterna ska spridas vidare till den jord som vi säljer och gör därför ett uppehåll i tillverkningen av jorden. Vi kommer nu att påbörja sanering av området men vet i nuläget inte hur lång tid detta kommer att ta. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.


Information om vår anläggningsjord och hur den tillverkas.

Information om hur du lämnar avfall från invasiva växter.