För dig i Smedjebackens kommun: Utskick på gång om ditt nya avfallsabonnemang

Röd postlåda. Foto: Lina Grandin

I maj påbörjar vi införandet av ett nytt insamlingssystem för dig som har ett eget hus eller fritidshus i Smedjebackens kommun. Det innebär att det blir nya sorteringskärl med fack för fler avfallsslag så att du kan sortera och lämnar det mesta av ditt avfall vid eller i närheten av din fastighet. Du kommer i dagarna att få information hem i postlådan om den nya avfallshanteringen och ditt nya abonnemang. Håll utkik!


Vill du ha kvar ditt gröna avfallskärl?

De nuvarande avfallskärlen kommer inte att användas i det nya insamlingssystemet. Vi vill därför veta om du som har ett eget grönt avfallskärl vill ha det kvar. Du kan kanske använda det till någonting annat än avfallI. I informationen som är på väg ut till dig finns det ett svarskort som du fyller i och skickar till oss om du vill behålla kärlet.


Vill du däremot att vi ska hämta ditt gröna kärl behöver du inte göra någonting. Vi hämtar det automatiskt i samband med att vi ställer ut de nya sorteringskärlen. Alla bruna kärl för matavfall kommer vi att samla in.


Se till att kärlet eller kärlen då står framme väl synliga

Vi börjar hämta de gamla kärlen från och med den 6 maj.