Översiktsvy, vattenparken vid Bylandets avloppsreningsverk i Smedjebacken.

Detaljplanen antagen för del av Smedjebacken 3:1 – Vattenparken

Måndagen den 21 juni beslutade kommunfullmäktige i Smedjebacken att anta detaljplanen för del av Smedjebacken 3:1 – Vattenparken. Det innebär att vi nu kan ta nästa steg i arbetet med att bygga en vattenpark i anslutning till Bylandets reningsverk vid sjön Norra Barken i Smedjebacken. Parken ska fungera som ett extra reningssteg för renat avloppsvatten. Genom ett system av dammar kommer vattenparken att fånga upp näringsämnen, tungmetaller och medicinrester.


En park för extra rening, människor och djur

Förutom att ta hand om det renade avloppsvattnet från reningsverket, kommer parken även att bli ett spännande och annorlunda rekreationsområde för allmänheten med bland annat gångstråk, bänkar och vattenkanaler samt gynna den biologiska mångfalden. Tanken är att parken ska bidra till ökad kunskap kring vattenfrågan ur ett miljöperspektiv. Skolor, förskolor och övriga besökare kommer exempelvis få en vattenlektion direkt i parken via informationstavlor.


Översiktlig tidsplan – Vad ska vi göra och när?

  • Sommaren 2021: Vi upphandlar entreprenör som ska bygga vattenparken.
  • Hösten 2021: Den upphandlade entreprenören etablerar sig på plats och utför förberedande arbeten före byggstart, exempelvis röjer bort buskar.
  • Senhösten 2021: Entreprenören påbörjar grävningsarbetena.
  • Våren 2022: Om allt går som vi har planerat är det dags att plantera växter.
  • Augusti 2022: Vi beräknar att vattenparken är klar och kan öppna för allmänheten.

Projekt Vattenpark i Smedjebacken

Projektet drivs av WBAB och ingår som en del i EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Investeringen för att projektera och bygga vattenparken är beräknad till cirka 10 miljoner kronor varav cirka 2,9 miljoner kronor är EU-bidrag från LIFE och cirka 1,8 miljoner kronor är bidrag från LONA (Naturvårdsverkets bidrag för våtmarksprojekt).

Inom EU-projektet samarbetar WBAB med Västerås stad, Mälarenergi AB och Uppsala kommun som också bygger liknande vattenparker.


Bakgrund

Vattnet från Bylandets reningsverk rinner via Norra och Södra Barken samt Kolbäcksån ner till Mälaren som lider av övergödningsproblem. Därför har projekt Vattenpark i Smedjebacken valts ut som en av många åtgärder som genomförs inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska Rich Waters hantera några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar Norra Östersjöns vattendistrikt. EU-projektet omfattar över trettio olika projekt i Mellansverige och administreras av Länsstyrelsen i Västmanland.


Vill du veta mer?

Här på vår webbplats kommer vi att lägga ut aktuell information om vattenparken under projektets gång.


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta projektledaren, Martina Andersson på WBAB, telefon 0240-309 26, e-post martina.andersson@wbab.se.


LIFE IP Rich Waters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.