Dagvatten- och vattenledningsarbeten på Björkås i Grängesberg

Vi fortsätter med arbetet att bygga ut dagvattennätet och byta ut vattenledningar på Björkås i Grängesberg. Grävningsarbetet påbörjas på måndag den 19 april och beräknas pågå till mitten av november 2021. 


Det gäller gatorna Vallstigen, Hagvägen och Björkallén. Vi börjar i korsningen Odlarevägen/Vallstigen och bygger oss upp till Björkallén. Arbetet utförs av vår entreprenör Södra Dalarnas Mark & Bygg AB.


I samband med arbetet kommer även gatorna att renoveras med ny överbyggnad och asfalt. Asfalteringen planeras senare i år och samordnas med Gata & Park på Ludvika kommun.


Vi ber om din förståelse för de trafikproblem och vattenavstängningar som kan uppstå under byggtiden. Vi hoppas kunna minimera dessa genom att i möjligaste mån meddela dig i förväg om och när de uppstår.


Har du frågor?

Kontakta Peter Jansson på WBAB, telefon 0240-309 59 eller vår kundservice, telefon 0240-309 90.


Karta som visar var vi ska gräva på Björkås i Grängesberg.

Karta över Björkås i Grängesberg. Svart linje visar aktuellt arbetsområde.