Byte av sophämtningsveckor från 2021 för dig som bor i villa i Ludvika kommun eller Smedjebackens kommun

Du som har haft sophämtning jämna veckor under 2020 kommer från och med den 1 januari 2021 att få tömning ojämna veckor. Du som har haft sophämtning ojämna veckor under 2020 kommer att få tömning jämna veckor. Intervall och hämtningsdagar kommer att vara samma.


Eftersom 2020 hade 53 veckor istället för 52 innebar det två ojämna veckor på rad vid årsskiftet, vecka 53 och vecka 1. För att det inte skulle bli något glapp vad gäller tömning av dina kärl och för att du ska fortsätta få sophämtning med precis samma intervall som du har haft tidigare är därför dina hämtningsveckor annorlunda från den 1 januari 2021.


Du som hade sophämtning jämna veckor 2020 kommer att få tömning ojämna veckor 2021 och du som hade hämtning ojämna veckor 2020 kommer att få tömning jämna veckor 2021. Intervall och hämtningsdagar är samma som 2020.


Du som bor i villa eller har ett fritidshus i Ludvika kommun

Veckobytet från den 1 januari 2021 gäller både för sorteringskärl 1 som töms var fjärde vecka och sorteringskärl 2 som töms varannan vecka. Veckobytet gäller även för dig som har abonnemang Mini som har sophämtning varannan vecka. Intervall och hämtningsdagar är samma.


Du som bor i villa eller har ett fritidshus i Smedjebackens kommun

Veckobytet från den 1 januari 2021 gäller både det bruna och det gröna kärlet, oavsett om du har sophämtning varannan vecka, var fjärde vecka eller en gång per kvartal. Intervall och hämtningsdag är samma.


De nya veckorna för sophämtning gäller från och med den 1 januari 2021.


När har du sophämtning?