Nors återvinningscentral öppnar igen!

Tisdag den 14 februari öppnar vi Nors återvinningscentral igen efter att den har varit stängd sedan oktober förra året.


Undersökningar av marken på Nors återvinningscentral visade tidigare i höstas att det finns sättningar i marken. Detta ledde till att vi av säkerhetsskäl valde att stänga återvinningscentralen under en tid. Vi har utrett området ytterligare med bland annat en georadarundersökning i december. Undersökningen visade på variationer i underlaget på området för sortering av trä och ris.

Avspärrat område

Vi har nu arbetat med att forsla bort trä- och rismassor. Vi behöver sedan fortsätta att provgräva marken för att se om det finns ytterligare avvikelser. Därför är detta område avspärrat just nu. Eftersom vi har spärrat av en ganska stor del av återvinningscentralen kan du uppleva att det är lite rörigt just nu. Vi hoppas att du har förståelse för det.

Behöver du slänga trä och ris?

Vi har forslat bort trä- och rismassor och spärrat av området där detta fanns förut. Har du trä och ris som du behöver slänga har vi ställt en container för detta där du slänger annat övrigt avfall. Du lämnar både trä och ris i samma container. Detta är en tillfällig lösning tills vi vet mer om marken där trä och ris fanns förut.

Nya öppettider

Vi har öppet tisdagar 8–12 och onsdagar 13–18.

 

Mer information om Nors återvinningscentral hittar du här.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta kundservice på telefon 0240-309 90 eller e-post info@wbab.se.
Information 4 oktober 2022: Nors återvinningscentral är stängd tills vidare

På grund av sättningar i marken har vi beslutat att stänga återvinningscentralen i Söderbärke av säkerhetsskäl från och med den 5 oktober 2022.

 

En besiktning av återvinningscentralen genomfördes tidigare i höstas. Besiktningen visade bland annat att sättningar har skapat svackor i den asfalterade ytan på området.


I december 2022 gjordes en georadarundersökning på området och resultatet visar på variationer i underlaget på ett begränsat område och som ytterligare behöver utredas Det begränsade området är platsen för sortering av ris och trä. Där finns hål och sättningar med krackelerad asfalt. Övriga områden på anläggningen bedöms som stabila.


Vi kommer nu att påbörja ett arbete att forsla bort trä- och rismassor och spärra av detta område. Därefter kommer vi att kunna öppna återvinningscentralen för allmänheten igen. I nuläget vet vi inte när den kan öppna men återkommer med besked när vi vet mer.


Vi kommer också att undersöka möjligheten att lämna ris och trä på annan plats än tidigare men vet inte i dagsläget vad som är möjligt att genomföra.


Under tiden som Nors återvinningscentral är stängd hälsar vi dig i stället välkommen till Nytäppans återvinningscentral i Smedjebacken.


Öppettider till Nytäppans återvinningscentral.


Har du frågor?

Välkommen att kontakta kundservice på telefon 0240-309 90 eller e-post info@wbab.se.