Planerade VA-projekt i Smedjebacken

Här hittar du information som berör pågående och planerade VA-projekt inom Smedjebackens kommun.

Områden

Allt eftersom olika områden blir aktuella för utbyggnad kommer kartor med VA-ledningarnas tänkta placering och övrig information att publiceras under respektive område.

Verksamhetsområden

Befintliga verksamhetsområden för dricks- och spillvatten i Smedjebackens kommun finns tillgängliga via karttjänst: Befintliga VO >>öppnas i nytt fönster

Områdena kring Södra Barken finns med bland områden som planeras anslutas till allmänna VA-nätet. Kartorna i filen visar tänkbara verksamhetsområden för dricks- och spillvatten. Notera att gränserna kan komma att justeras.
Södra Barken VA-verksområden.pdflänk till annan webbplats

KUNDTJÄNST

0240-860 00

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90