Organisationsschema för ledningsgruppen

I WBABs ledningsgrupp ingår vd Sabine Dahlstedt, controller Patrik Sundberg, va-chef Tommy Norgren, va-strateg Tommy Brolin och återvinningschef Ola Nyström.

WBAB - övergripande ledningsorganisation.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90