Företaget

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB är (WBAB) ett gemensamt kommunalt driftbolag för Ludvika kommun och Smedjebackens kommun (Barken vatten & Återvinning), för verksamheterna vatten, avlopp, slam, avfall och återvinning samt olika projekt kopplade till dessa områden.

 

I Ludvika och Smedjebackens kommuner bor ca 36 000 invånare och här finns ca 3 000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, ska förses med dricksvatten samtidigt som deras avfallsprodukter ska hanteras på ett miljöriktigt sätt, såväl avloppsslam som fast avfall och återvinningsmaterial.


Vi har cirka 65 personer anställda som arbetar med bland annat drift av vattenverk, reningsverk, återvinningscentraler och reparation och underhåll av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar samt ett antal utvecklingsprojekt inom VA- och återvinningsområdet.

Verksamheten, är taxefinansierad, d.v.s. inga skattemedel används.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90