Nytt avfallssystem ska hjälpa till att förbättra sorteringen i Ludvika

WBAB har genomfört en plockanalys av hushållsavfallet och resultatet visar att det finns en stor förbättringspotential vad gäller sortering. I genomsnitt består mer än två tredjedelar av soppåsen av matavfall, förpackningar och returpapper.


– Att matavfallet hamnar i den vanliga soppåsen i dagsläget beror helt enkelt på att vi just nu inte ha någon utsortering matavfall i Ludvika, förklarar Ingemar Hellström styrelseordförande i WBAB och fortsätter:


– Däremot innehåller soppåsen ungefär en tredjedel förpackningar och returpapper som istället borde lämnas till en återvinningsstation. När förpackningarna och returpapperet läggs i hushållsavfallet går de till förbränning istället för att materialåtervinnas som är mycket bättre för både ekonomin och miljön.


Plockanalysen ger vägledning

Vid en plockanalys sorteras avfall i olika avfallsslag för att få en bild av hur hushållsavfallet är sorterat.


– Det ger oss kunskap om hur vi ska arbeta vidare med kommunikation och andra åtgärder kring avfallshanteringen, förklarar Ola Nyström, återvinningschef på WBAB.


Den aktuella plockanalysen bestod i att analysera och jämföra innehållet i soppåsen från villor med eget sopkärl, villor med gemensamt sophämtningsställe samt flerfamiljshus. Urvalet gjordes slumpvis och omfattade cirka 375 hushåll. Plockanalysen visar att villor med gemensamt sophämtningsställe och villor med eget sopkärl har mer matavfall samt förpackningar och returpapper i soppåsen jämfört med hushållen i flerfamiljshus.


– Resultatet visar att vi behöver jobba med flera olika åtgärder för att förbättra sorteringen. I slutet av november förra året beslutade kommunfullmäktige i Ludvika om att införa ett nytt avfallssystem i kommunen, berättar Ola Nyström. 


Utökad service ska ge bättre sortering

Det nya systemet innebär att alla hushåll och verksamheter ska börja sortera ut sitt matavfall och restavfall (det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar/returpapper) istället för att blanda det i samma soppåse som görs idag. Dessutom kommer villahushållen och fritidshusägarna erbjudas möjlighet att få
förpackningar och returpapper hämtade hemma vid fastigheten, så kallad fastighetsnära insamling (förkortat FNI). Det nya avfallssystemet införs under 2019.


– Det ska vara lätt att göra rätt och med den nya sophämtningen blir det enklare för hushållen att sortera och bli av med sitt avfall, säger Ingemar Hellström.


Han fortsätter:


– Det nya avfallssystemet gör att Ludvika står väl rustad i arbetet för att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och återvinningsmål som finns fastställda.


– Det ska bli spännande att se hur det ser ut i soppåsen för restavfall vid nästa plockanalys. Fastighetsnära insamling av förpackningar tillsammans med kommunikationsinsatser har visat sig fungera bra i andra kommuner när det handlar om att minska mängden förpackningar och returpapper i restavfallet. Jag är säker på att vi
kommer att se samma positiva utveckling i Ludvika, avslutar Ola Nyström.


Information om det nya avfallssystemet.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90