Slamtömning

Slamtömningen i Smedjebackens kommun utförs av företaget Relita. Foto: Relita

Slamtömning av enskilda avlopp för permanentboende och fritidsboende i Ludvika och Smedjebackens kommuner utförs i samarbete med Relita. De är vår nuvarande entreprenör.


Hur ofta du behöver slamtömning beror bland annat på ditt behov och vilket system du har. Du kan ha tömningen inlagd på turlista, dvs. förbeställd, och få tömt automatiskt. Det går också att beställa tömning efter behov, så kallad budning.


Brunnar, slutna tankar, minireningsverk och BDT-brunnar

Du som fastighetsägare ansvarar för skötsel och underhåll av din anläggning och att den är tillgänglig när det är dags för tömning. Tömningar ska ske så ofta att god funktion upprätthålls. Föreskrifterna i Ludvika respektive Smedjebackens kommuner skiljer sig något vad gäller minsta tömningsintervaller. 


Ludvika kommun

 • 2- och 3-kammarbrunnar ska tömmas minst en gång per år.
 • Slutna tankar ska tömmas efter behov.
 • Minireningsverk ska tömmas enligt gällande tillstånd.
 • BDT-brunn (anläggning för bad, disk, tvätt) ska tömmas minst en gång per år.


Föreskrifter om hantering av hushållsavfall­ – Ludvika kommunPDF


Smedjebackens kommun

 • 2- och 3-kammarbrunnar ska tömmas minst en gång per år.
 • Slutna tankar ska tömmas minst en gång vart tredje år.
 • Minireningsverk ska tömmas enligt gällande tillstånd.
 • BDT-brunn (anläggning för bad, disk, tvätt) ska tömmas minst en gång vartannat år.


Föreskrifter om hantering av hushållsavfall – Smedjebackens kommunPDF


Förbeställd tömning och extra tömningar

För dig som har slamtömning efter turlista är månaden uppdelad i två perioder, dag 1-15 och dag 16-31. Det betyder att du antingen får ordinarie slamtömning utförd första alternativt andra delen av månaden.


Behöver du extra tömningar kan du beställa det genom att kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90. Kom ihåg att samtidigt boka av den förbeställda tömningen som du redan finns inlagd på.


Budad tömning

Du kan buda tömningar, vilket innebär att du ringer och beställer en tömning som utförs inom tre arbetsdagar. Du beställer budad tömning hos vår kundservice, telefon 0240-309 90.


Akut tömning

Är du i behov av akut slamtömning kontaktar du vår kundservice på telefon 0240-309 90. Tömningen utförs vanligtvis inom 24 timmar.


Inför slamtömningen

 • Se till att husnumret syns tydligt.
 • Brunnen ska vara väl synlig och lättåtkomlig.
 • Se efter att mellanväggar och T-rör på utloppsröret är helt.
 • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och brunn bör inte överstiga 20 meter.
 • Brunnslocket får inte vara blockerat – ta bort eventuella prydnadsväxter och andra prydnader, ved, snöhögar eller dylikt innan tömning.
 • Röj gräs och buskar runt brunnen/tanken och flytta elstängsel.
 • Byt ut stora, tunga eller trasiga brunnslock mot lättare lock.
 • Locket ska kunna öppnas av en person och ligga över markytan.
 • Locket ska vara barnsäkert.
 • Markera gärna var brunnen finns med en pinne eller skylt så att den även lätt kan hittas vintertid av chauffören.
 • Tillfartsvägar ska vara framkomliga, tänk på hur motorfordon och cyklar parkeras.
 • Tillfartsvägarna ska också vara väl röjda från snö, utstickande träd och grenar.


Du får ett kort när du haft besök av oss

Kortet placeras i anslutning till fastigheten när slambilen har varit hos dig. 


Aktuell taxa för slamtömningVÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90