Tidsplan

Aktuellt just nu

April 2020

Arbetet med att införa matavfallsinsamling hos bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag fortlöper.


När matavfallssorteringen är införd hos samtliga bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag är det även dags för företag och verksamheter att börja sortera mera.

 

Detta har hänt tidigare

Februari 2020

Införandet av matavfallsinsamling pågår i LudvikaHems fastigheter.

När du som bor hos Ludvikahem ska börja sortera ut ditt matavfall kommer du att få ett startpaket med information och tillbehör för att enkelt komma igång med sorteringen.

 

Då införandet av matavfallsinsamlingen sker områdesvis i kommunen innebär det även att vissa övriga bostadsrättsföreningar sätter igång med matavfallssorteringen parallellt med LudvikaHem.

 

November 2019

Införandet av det nya avfallssystemet pågår för fullt i kommunen. De allra flesta som bor i villa eller har ett fritidshus är nu igång med den utökade sorteringen. 


Nu införs utsortering av matavfall hos dig som bor i lägenhet hos LudvikaHem. Införandet sker områdesvis. Det betyder att andra bostadsrättsföreningar kan komma att börja sortera parallellt med att införandet pågår i LudvikaHems fastigheter.


Augusti 2019

Mellan vecka 32 och 40 levereras de nya sorteringskärlen. Vi har anlitat företaget PWS Nordic för utkörningen av kärlen. Eftersom det är många kärl som ska köras ut kan vi inte säga exakt när just du får dina kärl eller ditt kärl.


Samtidigt hämtar vi också ditt gamla sopkärl, oavsett om det är tomt eller fullt. Vi ber dig därför att låta kärlet stå framme under augusti och september så att vi lätt hittar det och kan ta det med oss.


Du får ett startpaket med det du behöver för att komma i gång med sorteringen. Du som har valt abonnemang Standard hittar startpaketet i sorteringskärlet märkt 2. Har du valt abonnemang Mini finns det i ditt nya sorteringskärl. Har du valt abonnemang Dela standard eller Dela mini så kommer det att finnas två startpaket, ett till dig och ett till din granne. Har du abonnemang Central uppsamlingsplats kommer vi att leverera startpaketet hem till dig någon gång mellan vecka 32 och 40.


Juli 2019

Nu närmar vi oss övergången till det nya avfallssystemet. Till en
början gäller den utökade sorteringen dig som har en villa eller ett fritidshus. I slutet av juli månad kommer du som har valt abonnemang Standard, Dela standard, Mini eller Dela mini att få ett brev innehållande praktisk förhandsinformation inför den stundande starten. Brevet innehåller också information om dina nya sophämtningsdagar (gäller abonnemang Standard och Dela standard) och din nya sophämtningsdag (gäller abonnemang Mini och Dela Mini). Håll utkik i din postlåda!


För dig som vill ta del av förhandsinformationen redan nu, finns materialet tillgängligt här:


Information till dig som har valt abonnemang Standard eller Dela standardPDF


Information till dig som har valt abonnemang Mini eller Dela MiniPDF


Juni 2019

Vi har skickat ut information till dig som även i fortsättningen kommer att lämna ditt hushållsavfall vid en gemensam plats tillsammans med andra hushåll. Ditt nuvarande abonnemang "Gemensamt hämtställe" byter namn till "Central uppsamlingsplats". 


Information om abonnemang Central uppsamlingsplatsPDFI juni skickade vi även ut ett brev med abonnemangsval till vissa av våra kunder som tidigare inte har valt nytt abonnemang. Det gäller till exempel de som har haft dispens från sophämtning, är idag anslutna till ett gemensamt hämtställe som kommer att upphöra och som inte tidigare har fått välja abonnemang) samt nya fastighetsägare till en villa alternativt ett fritidshus.


Information om att välja nytt abonnemangPDF


Maj 2019

Vi har flyttat fram utkörningen av de nya sorteringskärlen något och kommer att leverera de nya kärlen till villa- och fritidshusägare under augusti och september månad. I samband med att kärlen levereras kommer du även att få ett startpaket med bland annat papperspåsar att lägga ditt matavfall i, en behållare för matavfall att ha under diskbänken och utförlig information. Parallellt med utkörningen av de nya kärlen hämtar vi in ditt gamla kärl som sedan skickas till återvinning.


Före starten kommer vi att skicka ut mer information om de nya kärlen och vad det nya avfallssystemet innebär för dig som kund.


Efter att införandet av utökad sortering hos villa- och fritidshusägare påbörjar vi arbetet med att få övriga berörda grupper i kommunen att sortera sitt matavfall.


Mars 2019

Den 26 mars deltog vi På Earth Week Ludvika och visade upp de nya sorteringskärlen. Vi pratade avfall och återvinning med alla som kom förbi Carlaplatsen.


Januari 2019

På Flisfesten, som vi anordnade tillsammans med VB Energi och Ludvikahem lördagen den 19 januari, fanns vi på plats och presenterade det nya avfallssystemet. Vi visade de nya sorteringskärlen och svarade på frågor.


December 2018 till mars 2019

Under ett antal månader har vi gått igenom alla gemensamma hämtställen i Ludvika kommun för att se hur vi skulle ordna den nya avfallshanteringen vid dessa platser.


En del gemensamma hämtställen kommer att tas bort, medan andra blir kvar. Under februari–mars 2019 var det därför dags att välja nytt avfallsabonnemang för de kunder vars abonnemang "Gemensamt hämtställe" kommer att upphöra till hösten 2019.


Information om att välja nytt abonnemang för kunder med gemensamt hämtställe som upphörPDF


Oktober 2018

I oktober skickade vi ut abonnemangsvalet till de flesta villa- och fritidshusägare. Vi besökte också flera platser och visade det nya avfallssystemet. Många ludvikabor kom, ställde frågor om de nya abonnemangsalternativen och tittade på de olika sorteringskärlen samt behållaren och påsarna för matavfall.


Information om att välja nytt abonnemangPDF


September 2018

Den 29 september hde vi öppet hus på Björnhyttans återvinningscentral. Vi visade bland annat hur det nya avfallssystemet fungerar.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90