Tidsplan

Aktuellt just nu

Under februari–mars 2019 är det dags att välja nytt avfallsabonnemang för vissa av våra kunder som idag har abonnemang "Gemensamt hämtställe". Det gäller dig som idag lämnar hushållsavfall vid ett gemensamt hämtställe som kommer att tas bort i och med införandet av det nya avfallssystemet. Information om hur abonnemangsvalet går till får du hem i postlådan.


Sista dagen för att välja nytt abonnemang är den 15 mars 2019.


Våren 2019

Under våren får du som kommer att ha kvar ditt gemensamma hämtställe information om vad det nya avfallssystemet med utökad sortering innebär för dig. Vi kommer också att förbereda ditt gemensamma hämtställe för den nya avfallshanteringen och ställa ut kärl eller behållare för sortering av matavfall, restavfall samt förpackningar och tidningar/returpapper.


Det pågår ett samarbete mellan WBAB, LudvikaHem och Ludvika kommun. Planen är att införa sortering av matavfall hos de boende i LudvikaHems fastigheter stegvis med start i höst och även få i gång utökad sortering  inom olika verksamheter på kommunen.


Bostadsrättsföreningar och större fastighetsägare kommer att bli kontaktade av oss, så att även deras boende kan komma i gång med att sortera ut matavfall.


Augusti 2019

Vi påbörjar utkörningen av de nya sorteringskärlen och hämtar de  gamla kärlen. Samtidigt får du också ett startpaket med bland annat papperspåsar att lägga ditt matavfall i, en behållare för matavfall att ha under diskbänken och utförlig information. Det kommer att ta ett tag att köra ut alla nya sorteringskärl, men vi räknar med att alla ska ha fått sina kärl under hösten 2019.


Under augusti månad har vi för avsikt att börja kontakta företagen så att även de kan komma i gång med att sortera ut sitt matavfall.


Detta har hänt tidigare

Vintern 2018/2019

Under några månader gick vi igenom alla gemensamma hämtställen i Ludvika kommun för att se hur vi ska ordna den nya avfallshanteringen vid dessa platser. En del gemensamma hämtställen kommer att tas bort, medan andra blir kvar.


Hösten 2018

I oktober skickade vi ut abonnemangsvalet till de flesta villa- och fritidshusägare. Vi besökte också flera platser och visade det nya avfallssystemet. Många ludvikabor kom, ställde frågor om de nya abonnemangsalternativen och tittade på de olika sorteringskärlen samt behållaren och påsarna för matavfall.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90