För dig med gemensamt hämtställe

Valet av nytt abonnemang som pågår under oktober månad gäller endast de kunder med villa eller fritidshus som bor vid körbar väg.

  

De gemensamma hämtställena ses över

De flesta som idag lämnar hushållsavfall tillsammans med andra hushåll i sopkärl eller behållare uppställda på en särskild plats, så kallat gemensamt hämtställe berörs i nuläget inte av abonnemangsvalet. Vi håller på att se över hur vi ska ordna den nya avfallshanteringen vid dessa platser.

 

En del gemensamma hämtställen kommer att vara kvar. På dessa platser ställer vi ut kärl för sortering av matavfall, restavfall samt förpackningar och tidningar/returpapper.

 

Medan andra gemensamma hämtställen kommer att tas bort och de hushåll som berörs erbjuds istället egna avfallskärl. Det kommer även att vara möjligt att dela kärl med en granne.

 

Vad behöver du som kund göra?

Får du inte någon information om att du ska välja nytt abonnemang behöver du i nuläget inte göra någonting. Din sophämtning kommer att fungera som vanligt. I början av nästa år får du information om vilken lösning som blir aktuell eller vilka alternativ som erbjuds för ditt hushåll.

 

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

VANLIGA FRÅGOR

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90