Abonnemang och priser

Det finns tre olika abonnemangsalternativ för dig som har villa eller fritidshus vid körbar väg, Standard, Mini  och Dela kärl.


För dig som har en villa eller ett fritidshus vid en väg som inte är körbar för våra fordon finns abonnemangsalternativet Central uppsamlingsplats.


Alla priser är beslutade av kommunfullmäktige i Ludvika kommun.


Standard

Abonnemang Standard innebär att du får två sorteringskärl som är utrustade med flera fack för olika förpacknings- och avfallssorter. För att få plats med mer sorterat avfall är kärlen något större. Varje kärl rymmer 370 liter. I abonnemang Standard ingår även en box för mindre elavfall.


Sorteringskärl 1 med fyra fack för plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar. Foto: Wizworks Studios 

Sorteringskärl 1

Här lägger du förpackningar av plast, papper, metall och ofärgat glas.


Sorteringskärl 1 töms var fjärde vecka.


Sorteringskärl 2 med fyra fack för restavfall, matavfall, tidningar och returpapper samt färgade glasförpackningar. Foto: Wizworks Studios 

Sorteringskärl 2

Här lägger du tidningar och returpapper, förpackningar av färgat glas, restavfall* och matavfall.


Sorteringskärl 2 töms varannan vecka.


* Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar och returpapper samt farligt avfall.


Pris

Pris för helårsboende är 2840 kronor/år

(Grundavgift 1080 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 1760 kronor.)


Pris för fritidsboende är 1636 kronor/säsong**

(Grundavgift 756 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 880 kronor.)

 

**Sophämtningsabonnemang för fritidsboende finns för både sommar- och vintersäsong. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad.Mini

Abonnemang Mini innebär att du får ett sorteringskärl som är utrustat med två fack, det ena för matavfall och det andra för restavfall*. Sorteringskärlet rymmer 240 liter.


Sorteringskärlet töms varannan vecka.


* Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar och returpapper samt farligt avfall.


Sorteringskärl för abonnemang Mini med två fack för matavfall och restavfall. Foto: Wizworks Studios 

Dina förpackningar och tidningar/returpapper lämnar du även i fortsättningen på en återvinningsstation.


Pris

Pris för helårsboende är 3200 kronor/år

(Grundavgift 1080 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 2120 kronor.)


Pris för fritidsboende är 1816 kronor/säsong**

(Grundavgift 756 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 1060 kronor.)

 

**Sophämtningsabonnemang för fritidsboende finns för både sommar- och vintersäsong. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad.Dela kärl

Du och en granne kan dela de två sorteringskärlen i alternativ 1 – Standard eller dela på ett kärl i alternativ 2 – Mini. Ni får varsin faktura. De angivna priserna gäller per fastighet. Kärl kan delas mellan både helårsboende och fritidsboende.

  

Pris

Helårsboende:
Pris Dela standard är 2312 kronor/år

(Grundavgift 1080 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 1232 kronor.)


Fritidsboende:
Pris Dela standard är 1372 kronor/säsong*

(Grundavgift 756 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 616 kronor.)


*Sophämtningsabonnemang för fritidsboende finns för både sommar- och vintersäsong. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad.

 

Pris

Helårsboende:
Pris Dela mini är 2564 kronor/år

(Grundavgift 1080 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 1484 kronor.)


Fritidsboende: 

Pris Dela mini är 1498 kronor/säsong *

(Grundavgift 756 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 742 kronor.)

 

*Sophämtningsabonnemang för fritidsboende finns för både sommar- och vintersäsong. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad.Abonnemang Central uppsamlingsplats

Du som har en villa eller ett fritidshus vid en väg som inte är körbar för våra fordon har abonnemang Central uppsamlingsplats. Det innebär att du lämnar ditt avfall tillsammans med flera andra hushåll på en gemensam plats. Vi håller på att utrusta de centrala uppsamlingsplatserna med sorteringskärl eller behållare för matavfall, restavfall*, förpackningar av plast, papper, metall, ofärgat glas, färgat glas samt tidningar och returpapper.


I abonnemanget Central uppsamlingsplats ingår en kasse för mindre elavfall.


* Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar och returpapper samt farligt avfall.


Pris

Helårsboende:
Pris Central uppsamlingsplats är 2312 kronor/år

(Grundavgift 1080 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 1232 kronor.)


Fritidsboende:
Pris Central uppsamlingsplats är 1372 kronor/säsong**

(Grundavgift 756 kronor + hämtnings- och behandlingsavgift 616 kronor.)


**Sophämtningsabonnemang för fritidsboende finns för både sommar- och vintersäsong. Sommarsäsongen startar i maj och pågår till och med september månad. Vintersäsongen startar i oktober och pågår till och med april månad.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90