Smidigt för dig – bra för miljön!

Flicka och pappa slänger matavfallspåsen i nya sorteringskärlet. Foto: Wizworks Studios


Under 2019 inför vi ett nytt avfallssystem för att förenkla för dig som kund men också för att utöka och förbättra sorteringen av avfall i Ludvika kommun.

Sortera ut matavfall

Hushåll, företag och verksamheter ska under året börja sortera ut sitt matavfall istället för att blanda det med restavfallet i den vanliga soppåsen.


I samband med införandet kommer du att få en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna. Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken så att du smidigt kan sortera ut matavfallet. Påsarna är tillverkade av en speciell sorts papper för att klara fuktigt matavfall.


Två sorteringskärl för sortering av förpackningsmaterial och matavfall samt restavfall. Foto: Wizworks Studios

Få alla förpackningar samt tidningar och returpapper hämtade hemma

Dessutom utökar vi servicen för dig som har villa eller fritidshus vid körbar väg och erbjuder som första Dalakommun hämtning av förpackningar och tidningar/returpapper vid fastigheten.


Återvinningsfordon med flera fack för olika avfall. Foto: Wizworks Studios

Vill du sortera och lämna ditt förpackningsmaterial hemma kommer du att få två sorteringskärl som är uppdelade i flera olika fack, där varje avfallsslag har sin egen plats. Allt avfall hämtas sedan av ett återvinningsfordon som också är försedd med olika fack så att inget avfall blandas.

 

Se film om hur den nya avfallshanteringen fungerar i praktiken.


Införs i etapper under 2019

Vi påbörjar införandet av det nya systemet stegvis under 2019. Fram till dess att det är infört fungerar sophämtningen som vanligt. I samband med starten kommer du att få utförlig information om hur du sorterar, aktuella tömningsdagar, kärlens placering och mycket mera.

 

Nya abonnemang

Den nya avfallshanteringen innebär att våra abonnemang förändras. De allra flesta villa- och fritidshusägare har fått eller kommer att få välja nytt abonnemang. Den som inte gör något aktivt val får automatiskt alternativ 1– abonnemang Standard som är vårt grundabonnemang.


Så här väljer du nytt abonnemang

Våra olika abonnemangsalternativ

 

Därför får inte alla information om abonnemangsvalet

Vi har gått igenom alla så kallade gemensamma hämtställen i Ludvika kommun för att se hur vi ska ordna den nya avfallshanteringen vid dessa platser. Som namnet antyder innebär gemensamt hämtställe att flera hushåll lämnar sitt avfall på en gemensam plats. Anledningen till en sådan lösning kan exempelvis vara att sopbilen inte kan köra fram till fastigheterna. En del gemensamma hämtställen kommer att bli kvar, medan andra behöver tas bort.


Har du inte fått någon information om att du ska välja nytt abonnemang fast du har villa eller fritidshus, beror det troligtvis på att det gemensammma hämtställe som du använder idag blir kvar. Du kommer senare i vår att få information om vad det nya avfallssystemet med utökad sortering innebär för dig. Vi kommer också att förbereda ditt gemensamma hämtställe för den nya avfallshanteringen och ställa ut kärl eller behållare för sortering av matavfall, restavfall samt förpackningar och tidningar/returpapper.


Därför införs ett nytt avfallssystem

Ambitionen både i Sverige och inom EU är att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. Det handlar exempelvis om att utveckla en avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser. Samtidigt ökar konsumtionen i samhället, vilket i sin tur gör att även mängden avfall

ökar. Därför är det viktigare än någonsin att ta tillvara på den resurs som avfallet utgör. Genom att sortera ut matavfall och göra det enklare att bli av med förpackningar och tidningar/returpapper desto mer kan vi återvinna, vilket är bra för både miljön och ekonomin.


Så här tas avfallet om hand när vi har samlat in det.


Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.


Tidsplan för i införandet av det nya avfallssystemet

Här har vi samlat en del frågor och svar om det nya avfallssystemet 

Beslut om det nya avfallssystemet


LITEN ORDLISTA

 

Matavfall är det som blir över när du har lagat mat eller har ätit, t.ex. skal från frukt och grönsaker, rester av kött, fisk, skaldjur, bröd, pasta och ris. Kaffesump, kaffefilter, tesump och tepåsar sorteras också som matavfall.  

Matavfall. Foto: Wizworks

 

 

Restavfall är t.ex. blöjor, bindor, tandborstar, kuvert dammsugarpåsar, disktrasor och tops. Alltså det som är kvar när du har sorterat ut matavfall, olika förpackningar, tidningar/returpapper och farligt avfall. 

Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90