Nu har vi börjat sortera mera

Glada Ludvikabor med förpackningar och matavfallspåsar, redo att börja sortera mera


Den nya avfallshanteringen är införd hos dig som bor i villa eller har ett fritidshus. Nu ser vi till så att du som bor i lägenhet hos LudvikaHem får komma igång med att sortera ut matavfall. Parallellt inför vi även matavfallssortering hos boende i bostadsrättsföreningar och flerbostadshus. Till sist är det företagens och verksamheternas tur att börja sortera mera.


Ditt avfall är inget skräp, utan en värdefull resurs

Visste du att en vanlig soppåse i dag innehåller i genomsnitt två tredjedelar av sådant som istället skulle kunna återvinnas? Vi vill tillsammans med dig ändra på det och se till så att naturens resurser kommer till nytta igen. Den nya avfallshanteringen innebär att alla som bor och verkar i Ludvika kommun ska sortera ut sitt matavfall från den vanliga soppåsen för restavfall och bli ännu bättre på att sortera förpackningar samt tidningar och returpapper.


Sortera ditt matavfall – så här gör du.


Att ta hand om avfallet är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig. Du sorterar ditt avfall utifrån vilket material det består av och lägger det på rätt plats. Vi tar sedan hand om avfallet och ser till så att det återvinns. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel. Dina gamla förpackningar återvinns till nya förpackningar. Tidningar och returpapper blir exempelvis nya tidningar och ditt restavfall omvandlas till energi. Tillsammans ser vi till att maximera nyttan av råvaror och energi och samtidigt spara på jordens resurser.


Vi vill att kommande generationer ska ha samma möjligheter som oss. Genom att sortera och återvinna mera gör vi skillnad för miljön och klimatet både i dag och i framtiden. Din insats räknas.


Tillsammans blir vi bäst på återvinning!


Avfallsabonnemang för villa och fritidshusägare

Vårt grundabonnemang heter Standard och innebär att du sorterar och lämnar, förutom utsorterat matavfall och restavfall, även dina förpackningar samt tidningar och returpapper hemma i dina sorteringskärl. 


Abonnemang Standard och Dela standard

Abonnemang Mini och Dela mini

Abonnemang Central uppsamlingsplats


Ett av våra återvinningsfordon inuti. Foto: WBAB


Vill du veta mer?

Har du frågor eller är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

More information regarding the new waste system in English

LITEN ORDLISTA

 

Matavfall är det som blir över när du har lagat mat eller har ätit, t.ex. skal från frukt och grönsaker, rester av kött, fisk, skaldjur, bröd, pasta och ris. Kaffesump, kaffefilter, tesump och tepåsar sorteras också som matavfall.  

Matavfall. Foto: Wizworks

 

 

Restavfall är t.ex. blöjor, bindor, tandborstar, kuvert dammsugarpåsar, disktrasor och tops. Alltså det som är kvar när du har sorterat ut matavfall, olika förpackningar, tidningar/returpapper och farligt avfall. 

Restavfall, det vill säga brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar och returpapper. Foto: Wizworks