Sorteringskärlens mått och placering

Två sorteringskärl som används i abonnemang Standard. Foto: Wizworks Studios

Sorteringskärlen i abonnemang Standard

Två kärl, 370 liter per styck

Om sorteringskärlen ska stå bredvid varandra behöver uppställningsplatsen vara 180 cm bred och 100 cm djup.


370 liters kärlets mått

Bredd: 77 cm

Djup: 100 cm

Höjd: 110 cm


Ett sorteringskärl som använd i abonnemang Mini. Foto: Wizworks Studios

Sorteringskärlet i abonnemang Mini

Ett kärl, 240 liter


240 liters kärlets mått

Bredd: 58 cm

Djup: 107 cm

Höjd: 72 cm


Bygg en plats för dina sorteringskärl

Här ser du några exempel på olika kärlplatser. Om du vill bygga en permanent uppställningsplats för dina kärl på din tomt, med exempelvis staket runt kärlen, behöver du tänka på vissa saker.

  • Marken ska vara plan och det ska inte finnas några kanter i dragvägen.
  • Kärlen ska stå på en hårdgjord yta, till exempel asfalt, betong eller plattor.
  • Tänk extra noga på sikten vid in- och utfarter samt korsningar, så att kärl och fasta skydd inte skymmer sikten för trafiken eller hindrar skötsel av trottoar eller väg.
  • Om du vill bygga ett staket runt kärlen kan du behöva söka bygglov.


Kontakta myndighetsnämnden miljö och bygg på Ludvika kommun för information kring bygglov. Vill du ha råd om hur du kan placera dina sorteringskärl, hör av dig till oss så hjälper vi till.


Två sorteringskärl i abonnemang Standard som är placerade på en garageuppfart. Illustration: Millimeterform

Garageuppfart

Två sorteringskärl i abonnemang Standard som är placerade i anslutning till ett staket. Illustration: Millimeterform

Staket mot trottoar eller gata

Två sorteringskärl är placerade i en hage ut mot gatan. Illustration: Millimeterform

Hage mot trottoar eller gata

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90