När har du sophämtning?

Smedjebackens kommun


Här kan du se vilken veckodag vi hämtar ditt hushållsavfall.PDF


Om du har sophämtning var fjärde vecka (månadstömning) eller fyra gånger per år (kvartalstömning), kan du se vilka veckor som vi hämtar ditt avfall. Vilken veckodag vi hämtar ditt avfall ser du i spalten "Tömning varannan vecka".


Villor

Det bruna sopkärlet för matavfall tömmer vi varannan vecka. Det gröna kärlet för restavfall kan du få tömt varannan vecka, var fjärde vecka eller fyra gånger per år.


Fritidshus

Om du har sommarhämtning har du sophämtning varannan vecka

under perioden 1 maj–1 oktober.


Sopbilen som hämtar ditt avfall är utrustad med två fack

Både matavfall och restavfall (d.v.s. den vanliga soppåsen) hämtas med samma fordon. Sopbilen är försedd med två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Hämtningen är mekaniserad. En griparm lyfter och tömmer kärlet på taket i två olika fack utan att föraren behöver kliva ur förarhytten.


Tänk på att

  • placera kärlet så att det finns ett fritt utrymme vid sidan och bakom kärlet på minst 0,5 m. Det ska även vara fritt utrymme ovanför, inga hängande grenar, och framför kärlet.
  • inte överfylla kärlet, locket ska gå att stänga så att inget avfall ramlar ut.
  • hålla hämtningsplatsen snö- och halkfri vintertid.
  • sophämtningen sker mellan klockan 6–18.


Här har vi samlat mer information om sophämtningen i Smedjebackens kommun


Ludvika kommun

Under augusti och september 2019 införde vi ett helt nytt avfallssystem i Ludvika kommun. Förändringen innebar bland annat att du som kund fick ny sophämtningsdag eller nya sophämtningsdagar beroende på vilket avfallsabonnemang du har.


Nu arbetar vi för att få de nya sophämtningsturerna att fungera optimalt och det betyder att vissa kunder kommer att få byta sophämtningsdagar. Om det blir aktuellt för dig att byta sophämtningsdag kommer du självklart att få information före en sådan förändring.


Vi hoppas att du har tålamod och förståelse för att det tar lite tid att ”trimma in” den nya avfallshanteringen innan allt fungerar fullt ut.


Abonnemang Standard och Dela standard

Sorteringskärl 1 med utsorterade förpackningar av metall, ofärgat glas, plast och papper tömmer vi var fjärde vecka. Sorteringskärl 2 med utsorterat matavfall, restavfall, förpackningar av färgat glas samt tidningar och returpapper tömmer vi varannan vecka.


Abonnemang Mini och Dela mini

Vi tömmer ditt sorteringskärl med utsorterat matavfall och restavfall varannan vecka.

Har du glömt bort när du har sophämtning?

Kontakta kundservice om du är osäker på vilken dag eller vilka dagar som du har sophämtning. På sikt kommer du att kunna söka efter dina hämtningsdagar eller din hämtningsdag direkt på webben.


Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 om du har frågor om din hämtningsdag alternativt dina hämtningsdagar eller om du har funderingar kring hämtning vid hyreshus, fritidshus eller verksamheter.


Här har vi samlat mer information om sophämtningen i Ludvika kommun

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90